Udarne vijesti

Prijavite se za beskamatne kredite MKI

Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore započinje sa aktivnostima u cilju implementacije nove faze programa “Energetski efikasan dom”, a koji ima za cilj uspostavljanje atraktivnog i održivog finansijskog mehanizma za obezbjeđivanje beskamatnih kredita za domaćinstva za kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na biomasu (pelet i briket), visokoefikasnih toplotnih pumpi za grijanje objekta, split i multisplit sistema za grijanje/hlađenje objekta, izvođenje radova na ugradnji termoizolacije na fasadi stambenog objekta i za ugradnju energetski efikasne fasadne stolarije. S tim u vezi, Ministarstvo kapitalnih investicija je danas, 8.4.2022. godine, objavilo Javni poziv distributerima/instalaterima i izvođačima radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima u okviru programa “Energetski efikasan dom”.
Shodno tome, pozivamo sve distributere i/ili instalatere opreme za grijanje/hlađenje i građevinske kompanije da dostave svoje ponude.
Tenderska dokumentacija se može dobiti na zahtjev, poslat na email: info@ee-me.org. Ponuđač je dužan da u zahtjevu navede svoje kontakt podatke radi dalje komunikacije za potrebe ovog poziva. Rok za dostavu ponuda u okviru ovog poziva je 29. 4. 2022. godine. Nakon evaluacije pristiglih ponuda sve kompanije koje ispune propisane uslove postaju partneri, odnosno kvalifikovani izvođači radova u okviru Programa.
Za realizaciju programa „Energetski efikasan dom“ biće opredijeljeno 300.000 eura iz budžeta, a građani će moći da podignu beskamatni kredit u iznosu do 10.000 eura, sa maksimalnim periodom otplate do šest godina, i u okviru tog iznosa se opredijele za jednu ili više mjera energetske efikasnosti u okviru programa, dok će Ministarstvo kapitalnih investicija subvencionisati troškove kamate i obrade kredita za cjelokupan period otplate kredita.
Cilj programa „Energetski efikasan dom“ je da se domaćinstvima u Crnoj Gori, putem beskamatnih kredita, ponudi mogućnost ostvarivanja ekonomskih i energetskih ušteda implementacijom mjera energetske efikasnosti.

Javni poziv možete pročitati sa sledećem linku https://www.gov.me/dokumenta/e744a2a9-30d5-44cb-8353-64db2f83afb7

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Deseti dan protesta prosvjetnih radnika: Još uvijek čekaju ključeve od stanova

Prosvjetari iz Budve deset dana provode po šatorima na ledini ispred zgrade Opštine Budva. Njih …