Udarne vijesti

Ramusović: Život na veresiju

Piše: Meliha Meli Ramusović

U trenutku kada se svijet zatekao u opasnom snu jednog neoimperijaliste, pitanje države ponovo postaje ono koje sve drugo dovodi u pitanje. Totalitarne, odmetničke, suverene, neuspjele. Države.

A politika dobija težinu koja nerijetko prevazilazi kapacitete njenih aktera. Kod nas gotovo nepogrešivo prevazilazi.

Jer, u dobu alarmantnog ubrzavanja istorije, dobu na rubu trećeg svjetskog rata, nesposobnost političke elite da formira homogeno društveno tkivo predstavlja kompromitovanje bezbjednosti , stabilnosti i poretka države.

I zato, svako na svoj način, iznevjerava ono što traži ozbiljnost trenutka.

Decenijskim monopolom nad državotvornošću, DPS je sebi dodijelila prekomjernu ulogu, kojoj ipak ne uspijeva da odgovori. Istovremeno diskreditujući( to već znatno uspješnije ) svakog ko ima aspiraciju da tu ulogu preuzme.

Čak i takva, iznuđena uloga Đukanovićevoj ekipi ne bi bila moguća bez njegovog talenata da odabere pobjedničku stranu istorije. Talenta ili instikta za samoodržanje.

Ali isto tako ne bi bila moguća ni bez svesrdne pomoći DF-a, najživahnijeg i najžilavijeg neprijatelja saradnika u državnim igricama.

A ovi neki brojni novi, zbunjeno uče da država baš i nije samo sjajna pozornica o kojoj sanjaju ambiciozni debitanti.

I da, publicitet nije isto što i legitimitet.

A mi svi zajedno, sve skuplje plaćamo nauk da vremena za državu u rukama diletanata sa inicijativom ima sve manje.

Da, u st