ČIRGIĆ: U septembru kolaps zdravstvenog sistema

Zdravstveni sistem će doživjeti kolaps već od septembra ukoliko ne bude reakcije Ministarstva finansija i rebalansa budžeta – kaže u razgovoru za Pobjedu bivši direktor Fonda za zdravstvo Sead Čirgić. Ističe da je izvršenje budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje u prošloj godini bilo 324 miliona eura, a plan je bio 302 miliona, znači potrošeno je više 21 milion eura nego što je planirano, odnosno Ministarstvo je moralo intervenisati i prošle godine prema FZO u uslovima kada smo imali doprinose, a da o tome javnost nije obaviještena.

– Kao što je navedeno, planirani budžet za ovu godinu je 332 miliona eura, znači 8 miliona više u odnosu na izvršenje budžeta iz prošle godine. Samo za povećanje zarada u zdravstvu potrebno je obezbijediti dodatnih oko 20 miliona eura. Samo za poziciju ljekova kod privatnih apoteka potrebno je obezbijediti dodatnih 15 miliona, za Montefarm više od 20 miliona eura. Samo za tri pozicije znamo da fali preko 55 miliona eura, a vidimo da imamo obezbijeđeno samo dodatnih 8 miliona, što uz porast neizmirenih obaveza znači da će zdravstveni sistem moći da odgovara uz već evidentne teškoće potrebama građana za ljekovima i medicinskim sredstvima do polovine godine do kad će imati sredstava. S obzirom da u zdravstvenom sistemu imamo odloženo plaćanje obaveza od dva mjeseca, to slijede problemi od septembra ove godine – zaključuje Čirgić.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Đurović: Sudije Ustavnog suda biraćemo prije lokalnih izbora

Predjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da je parlament danas pokazao da funkcioniše. “Vezano za …