Udarne vijesti

Požari ugrozili dalekovode, česti nestanci struje

Ekipe CEDIS-a, posljednjih dana, suočavaju se sa novim problemom koji im otežava, ionako težak posao u održavanju elektrodistributivne mreže Crne Gore. Nesmotrene radnje stanovništva koje se odnose na paljenje suvog granja i livada radi pripreme površina za obrađivanje, potpomognute jakim vjetrom, u seoskim područjima države ugrožavaju dalekovode i niskonaponsku mrežu i dovode do dugih beznaponskih stanja stanovništva ruralnog područja.

Na području opština Nikšić i Plužine a slična situacija je i u kolašinskoj opštini, u posljednjih nekoliko dana, svjedoci smo aktiviranja brojnih požara izazvanih na različite načine. U ovom periodu godine mjestani pale livade i ostalo rastinje radi pripreme podloge za sadnju, što se često otrgne kontroli pa izazove nove požare koji neminovno ugrožavaju distributivnu mrežu.

Vazdusni vodovi 10 kV i niskonaponske mreze CEDIS-a koji su izgrađeni na drvenim stubovima ugroženi su, pa smo zbog havarija izazvanih pomenutim požarima imali ispade i isključenja na dalekovodu 10 kV Povija, djelovima dalekovoda 10 kV Trubjela kao i DV 10 kV Grahovo. Trenutno su i dalje aktivni požari koji ugrožavaju DV 10 kV Povija, DV 10 kV Grahovo, NNM Zaslap, Nudo, Grahovac. Takođe, velikih problema zbog ugroženosti dalekovoda imamo i u Kolašinu gdje je neposredno ugrožen dalekovod DV 10 kV Rovca. Na području nikšićke opštine stradale su i dvije niskonaponske mreže Somina i Osječenica a zapaljena je i stubna trafostanica STS 10/0,4 kV Manastir Ostrog. Problema imamo i na energetskim objektima Ivanje i Zaton u Bijelom Polju.

Usljed požara na područjima nikšićke i plužinske opštine, zaključno sa 24.martom, izgorjelo je 17 drvenih stubova na dalekovodu Trubjela i NN mrežama: Vilusi 3, Crni Kuk, Donja Somina i Savino Brdo ali i ormar sa usponskim vodovima STS 10/0.4 kV Manastir Ostrog. Kada je u pitanju šteta na energetskim objektima u Bijelom Polju i Kolašinu, bilježimo 7 izgorjelih drvenih stubova i dva portalna na dalekovodima za Rovca i Ivanje kao i na niskonaponskim mrežama Zaton, Cerovica i Zakrlije.

Ekipe CEDIS-a danonoćno rade na saniranju nastale štete ali i na zaštiti naših energetskih objekata od vatrene stihije.

Molimo stanovištvo da se uzdrži od ovih radnji naročito u blizini energetskih objekata i da vodi računa o ljudima koji se nadljudskim naporima u nezavidnim uslovima za rad, trude i uspijevaju da održe elektrodistributivni sistem stabilnim.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Auto-putem do sada prošlo više od 320 hiljada vozila

Novom dionicom auto-puta, za prvih 18 dana avgusta, prošlo je 209.415 vozila, dok ukupan promet …