Udarne vijesti

Februarska potrošnja manja 12 odsto od januarske

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u februaru preuzeli ukupno 241.954.027 kWh električne energije, što je 12 odsto manje u odnosu na januarsku potrošnju i diskretno više u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom istog perioda prethodne godine. Najviše električne energije, oko 36 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada, Tuzi i Cetinja (Region 2).

Očitano je ukupno 393.830 brojila, ili 93 odsto od ukupnog broja (neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni). Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto.

Ekipe Sektora za održavanje su u februaru realizovale 2.156 intervencija na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektroenergetskih objekata iznosila je oko 194 hiljada eura.

Na distributivnu mrežu je tokom februara priključeno 353 nova korisnika.

CEDIS je pokrenuo postupak javnih nabavki za izgradnju trafostanica 35/10kV “Bigova“ i „Grbalj 2“, za koje je planiran iznos od oko 3.9 miliona eura. Takođe na primarnom nivou, u Bijelom Polju su u toku oko 217 hiljada eura vrijedni radovi na rekonstrukciji dalekovoda 35kV „Ribarevine – Šćepanica“. Na nivou sekundarne mreže, u toku su 260 hiljada eura vrijedni radovi na izgradnji dvije nove trafostanice u Budvi i Podgorici (NDTS 10/0,4 kV “Rafailovići 1 – Nova” i NDTS 10/0,4 kV “br. 10”, prema DUP-u “Univerzitetski centar”). Tokom februara je finaliziran i značajan dio projekta izgradnje 130 hiljada eura vrijednog dvosistemskog dalekovoda 10 kV „Petnjica“ (od TS 35/10 kV “Berane 3” do otcjepnog stuba u Paljuhu).

Prethodnog mjeseca na području Crne Gore je ugrađeno 21 novo, elektronsko brojilo. Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 338 hiljada, čime je pokriveno preko 80 odsto konzuma.

Osnovna djelatnost CEDIS-a je distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za oko 422 hiljade korisnika na području Crne Gore.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Medigoviću nanogica 75 dana za milionsku štetu na petrovačkom šetalištu

Nekadašnji potpredsjednik Opštine Budva i visoki lokalni funkcioner Demokratske partije socijalista u metropoli turizma, Milenko …