Univerzitet ulaže milione u modernizaciju i gradi stanove za profesore

Univerzitet Crne Gore dobio je za ovu godinu preko 2,5 miliona eura za ulaganje u osavremenjavanje fakulteta, a pokrenuta je i procedura za izgradnju četiri objekta dva stambeno-poslovna, dva poslovna, i uz to dva nivoa podzemne garaže, čime će stambeno nezbrinuti profesori riješiti to važno pitanje. Predsjednica Upravnog odbora UCG Rajka Glušica kazala je “Danu” da je jedno od važnijih ulaganja i formiranje velikog univerzitetskog parka površine preko 25.000 kvadrata između zgrade Tehničkih fakulteta i studentskih domova u Podgorici, u koji će biti uloženo 25.000 eura.

Od ostalih projekata navešću adaptaciju Centralne univerzitetske biblioteke, adaptaciju enterijera ulaznog hola objekta Tehničkih fakulteta, adaptaciju enterijera portirnice objekta Tehničkih fakulteta, sanaciju dijela ravnog krova i unutrašnjosti objekta Pomorskog fakulteta, adaptaciju enterijera biblioteke Medicinskog fakulteta, adaptaciju enterijera biblioteke Prorodno-matematičkog fakulteta, adaptacija prostora za Centar za doktorske studije, uređenje parka ispred objekta Rektorata, izmjena stolarije i sređivanje južne fasade Filozofskog fakulteta – kaže ona.

Dan

Provjerite slična mjesta

Srbija ne plaća ugalj jer su navodno nezadovoljni kvalitetom i količinom

– Posao stoljeća, kako ga je izvršni direktor RU Milan Mijo Lekić nazvao, o prodaji …