Udarne vijesti

Traže direktora ToMontenegra na konkursu, ovo su uslovi

Nacionalna avio-kompanija, ToMontenegro, raspisala je konkurs za izbor izvršnog direktora, koji će biti otvoren 15 dana.
Kako se navodi u konkursu koji je objavljen u petak na sajtu ToMontenegra, kandidat, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, mora da ispunjava i posebne uslove.

To su najmanje VII 1 nivo kvalifikacija obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u nivou tražene kvalifikacije obrazovanja na rukovodećim poslovima, od kojih najmanje tri na poslovima izvršnog menadžmenta u preduzećima odnosno na poslovima starješine organa uprave ili visoko rukovodnog kadra u javnoj upravi.

Kandida mora imati aktivno znanje engleskog jezika.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do isteka mandata u trajanju od četiri godine, od dana imenovanja od Vlade kao osnivača.

Prednost imaju kandidati sa iskustvom iz oblasti vazdušnog saobraćaja ili ekonomije.

Pravo prijavljivanja na konkurs imaju i državljani drugih država u skladu sa zakonom.

Uz prijavu na konkurs kandidat za izvršnog direktora treba da dostavi i dokaze, odnosno diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom, dokaz o radnom iskustvu, fotokopiju lične karte ili pasoša, uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i kratku prezentaciju vizije dalje strategije razvoja kompanije.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, adresu, radnu biografiju (CV), kontakt telefon i mejl.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji dostave na adresu Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Plaza, Diplomatska kula, sprat četiri, sa naznakom – Prijava na javni konkurs za izbor izvršnog direktora.

Dosadašnji direktor Predrag Todorović, podnio je 21. februara ove godine Odboru direktora i Ministarstvu kapitalnih investicija zahtjev za sporazumni raskid ugovora.

Vlada je novu avio-kompaniju To Montenegro osnovala početkom februara prošle godine, a prvi komercijalni let je obavljen 10. juna.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Crna Gora dobila deveti zaštićeni proizvod oznakom kvaliteta. Iz Ulcinja…

Crna Gora je dobila deveti zaštićeni proizvod oznakom kvaliteta, odnosno oznakom garantovano tradicionalnog specijaliteta, riječ …