Zeleni koridori uskoro mogući na graničnim prelazima između CEFTA i EU

Napravljen je značajan korak u približavanju CEFTA Strana ka EU i širenju dobre prakse kao što su zeleni koridori ne samo u okviru CEFTA-e, već i na graničnim prelazima sa EU, poruka je sa današnjeg sastanka predstavnika uprava carina Grčke, Sjeverne Makedonije i Srbije.
Oni su se sastali kako bi zajednički razmotrili potencijal sistemske elektronske razmjene podataka (SEED) koja funkcioniše na Zapadnom Balkanu. Inicijatori ove posjete su Transportna zajednica i CEFTA Sekretarijat.
Direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić kaže da je SEED+ jedan od glavnih prioriteta CEFTA-e koji će pored razmjene podataka između uprava carina takođe obuhvatiti sve agencije angažovane na carinjenju robe, kao i da će se vremenom proširiti na trgovinu uslugama. Pored toga, imaće pozitivan uticaj na trgovinski tok, kao što predviđa Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište. Isto tako navodi da sastanak predstavlja značajan korak u približavanju članica CEFTA sporazuma ka EU i širenju dobre prakse kao što su zelene trake ne samo u okviru CEFTA Strana, gdje je skoro 2 miliona kamiona koristilo ovu inicijativu, već i na graničnim prelazima sa EU.
SEED i SEED+ u praksi doprinijeće značajno kraćem vremenu čekanja na graničnim prelazima, pojednostavljenje procedura i manjim troškovima. Ovaj sastanak je zvaničnicima tri uprave carina omogućio da steknu uvid u funkcionalnost, održavanje i druga tehnička pitanja u vezi sa radom SEED sistema, kao i u njegov potencijal da posluži kao glavni element podrške u određivanju prioriteta određenih vrsta robe na graničnim prelazima između Grčke i njenih CEFTA partnera.
„Stanovnici Zapadnog Balkana predugo čekaju na granicama, naročito onim sa EU. Nastavićemo da podržavamo regionalne partnere u naporima da koncept zelenih koridora prošire na Grčku i druge zemlje članice EU. Uspostavljanje funkcionalnog zelenog koridora na graničnom prelazu Tabanovce-Preševo je skratilo vrijeme čekanja i ubrzalo izvoz, uvoz i tranzit robe. Sjeverna Makedonija i Srbija su prvi regionalni partneri na Zapadnom Balkanu koji su uspostavili zajedničke granične kontrole i obezbijedili zajedničko obavljanje graničnih i carinskih formalnosti. Ako se primijeni na granicama sa zemljama članicama EU, ovaj koncept će biti jednako uspješan“, izjavio je Matej Zakonjsek, direktor Sekretarijata Transportne zajednice.
Učešće Grčke je od izuzetnog značaja s obzirom da bi ovo bio veliki napredak u zajedničkim naporima i viziji transporta i trgovine između Grčke i članica CEFTA sporazuma. Zato se očekuje da ovaj sastanak dovede do veće saradnje u oblasti zelenih koridora i koristi i za EU i za CEFTA.
Konstantinos Murtidis, generalni direktor Uprave carina Grčke, ističe konstruktivnu saradnju svih strana uključenih u inicijativu zelenih koridora.
„Konkretno, probno uvođenje na graničnom prelazu Evzoni-Bogorodica predstavlja važan i unaprijeđen oblik saradnje između ove dvije uprave carina (Grčke i Sjeverne Makedonije). Razmjena podataka između carinskih službi o kretanju robe prije dolaska na granicu je suštinski element ove inicijative, zajedno sa neophodnom infrastrukturom, kako bi se doprinijelo bržem kretanju ključne robe u korist šireg regiona CEFTA sporazuma i susjednih zemalja članica EU“, rekao je Murtidis.
Slavica Kutirov, direktorka Uprave carina Sjeverne Makedonije, kaže da je brz protok robe prioritet Uprave carina Sjeverne Makedonije kao najbolje sredstvo za podsticanje trgovine i poboljšanu saradnju među članicama CEFTA. „Sjeverna Makedonija, Grčka i Srbija su susjedne zemlje koje pokrivaju najveći dio koridora 10. Zeleni koridori su se pokazali kao veoma dobar alat za unapređenje kretanja robe između Srbije i Sjeverne Makedonije i SEED je poslužio kao odlično sredstvo za dijeljenje informacija između uprava carina, kao i drugih agencija. Naša želja je da ove koridore proširimo na Grčku kako bismo unaprijedili odličnu saradnju“, poručila je Kutirov.
Prema riječima v.d. zamjenika direktora Uprave carina Srbije Duška Marinkovića, koncept zelenih koridora primjenom SEED sistema između CEFTA Strana ppredstavlja dobru inicijativu zato što doprinosi ubrzanju procedura i podsticanju kretanja robe. Uprava carina Srbije podržava mogućnost unaprjeđenja ovog koncepta, kao i njegovo proširenje na zemlje članice EU, čime bi se još bolje povezale ekonomije u ovom dijelu Evrope.
SEED se primjenjuje od 2010. godine i predstavlja unaprijeđeno upravljanje graničnim prelazima na Zapadnom Balkanu. Poboljšani SEED+ dodatno unapređuje efikasnost i pojednostavljuje procedura. SEED je imao ključnu ulogu u sprovođenju Inicijative zelenih koridora/traka.

Provjerite slična mjesta

Libertas: Medojević sa Jovanom Vukotićem razmijenio 3.142 poruke

Policajac Dalibor Medojević je uhapšen 8. marta 2022. godine, ali njegov kolega iz Agencije za …