Udarne vijesti

EIB častila IRF 400.000 eura

Evropska investiciona banka (EIB), banka Evropske unije obezbijedila je grant od 400 hiljada eura za tehničku podršku Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore (IRF). Grant će osnažiti kapacitete IRF-a u pružanju finansijskih usluga malim i srednjim preduzeća u Crnoj Gori u cilju unapređenja investicija i kreiranja novih radnih mjesta. Ova tehnička podrška EIB-a  obezbijediće unapređenje organizacionog i poslovnog modela IRF-a u skladu sa najboljom praksom državnih razvojnih banaka u EU.

Grant EIB-a ima za cilj da ubrza oporavak i rast privatnog sektora u Crnoj Gori i stvori nove mogućnosti zapošljavanja, posebno za mlade, žene i druge ranjive grupe. Grant je dio  Inicijative za ekonomsku otpornost (ERI) koju je EIB uspostavila 2016. godine kako bi obezbijedila finansiranje ubrzanog rasta, otvaranje novih radnih mjesta, socijalnu koheziju i razvoj ključnih infrastrukturnih projekata na Zapadnom Balkanu.

Potpredsjednica EIB-a, Liliana Pavlova, koja je odgovorna za operacije u Crnoj Gori, je saopštila: „Oduševljeni smo što smo u prilici da ojačamo kapacitete IRF-a u pružanju podrške crnogorskoj ekonomiji i podsticanju održivog rasta. Zajedno sa našim dugogodišnjim partnerom u regionu, do sada smo obezbijedili preko 470 mil. eura za crnogorsku privredu. Srećna sam što se naša saradnja sa Investiciono-razvojnim fondom proširuje kako bismo osigurali podršku kompanijama koje se suočavaju sa poteškoćama u pristupu finansiranju. Jačanjem kapaciteta IRF-a kroz tehničku podršku EIB će doprinjeti bržem rastu privatnog sektora i transformaciji Crne Gore u inkluzivnu, digitalnu i održivu ekonomiju.

Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, dr Irena Radović, je kazala: “Radujemo se proširivanju saradnje sa EIB-om i kroz ovaj izuzetno značajan program tehničke podrške. Razmjena iskustava i primjena najboljih praksi državnih razvojnih banka iz EU će značajno osnažiti IRF, redefinisati model poslovanja i sagledati uslove za transformaciju u državnu razvojnu banku. IRF će zahvaljujući ovom grantu unaprijediti poslovni i organizacioni model, a sve u cilju finansiranja održivog rasta i razvoja konkurentnosti, uz kontinuirano kreiranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. To će  doprinijeti ubrzanom održivom razvoju i oporavku crnogorske ekonomije nakon pandemije.”

Od početka pandemije 2020. godine, EIB je uložila 100 miliona eura sa IRF-om, što je pomoglo oporavak od pandemije  za oko 350 kompanija u Crnoj Gori. EIB je 2021. godine potpisala prvi zajam sa IRF-om za podršku uvođenju energetski efikasnih praksi i projekata među MSP u Crnoj Gori, omogućavajući brži prelazak na održivu i cirkularnu ekonomiju u zemlji.

Osnovne informacje:

O EIB-u:

Evropska investiciona banka (EIB) je kreditna institucija Evropske unije u vlasništvu njenih država članica. Ona omogućava drugoročno finansiranje za održiva ulaganja kako bi se doprinijelo ciljevima politike EU. www.eib.org

O IRF-u:

Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D. (IRF) osnovan je Zakonom o investiciono-razvojnom fondu 2009. godine. IRF je osnovan kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa 100% udjela u državnom vlasništvu. Glavna uloga IRF-a kao državne razvojne finansijske institucije je da obezbijedi finansijsku podršku za unapređenje ekonomskog i društvenog razvoja Crne Gore. U tu svrhu, IRF daje direktne kredite strateškim sektorima privrede (turizam, usluge, proizvodnja, itd.). IRF je lider u finanasiranju zelene i digitalne transformacije sa fokusom na osnaživanje mladih i žena u biznisu. IRF uglavnom finansira mala i srednja preduzeća, preduzetnike, pojedince (poljoprivredne proizvođače), opštine, javna preduzeća, itd. Za više informacija: https://www.irfcg.me/me/

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Nikšić dobio prvu pametnu ekološku branu

Nikšić je dobio prvu ekološku mrežnu branu koja će u narednom periodu trajnije riješiti pitanje …