Udarne vijesti

Prijavite za bespovratnu podršku Ministarstva ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je javne pozive za dodjelu sredstava podrške privredi u okviru tri programa: Program za unapređenje konkurentnosti, Program za razvoj prerađivačke industrije i Program za razvoj i promociju zanatstva, čiji je cilj unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća, zanatlija i veći doprinos razvoju prerađivačke industrije.
Programi podrške unaprijediće cjelokupni poslovni ambijent i podstaći dalji oporavak i razvoj ekonomije, a ukupan iznos sredstava koja su na raspolaganju je 5.200.000 eura. Osim većeg intenziteta podrške, jednostavnije procedure za prijavu , ovaj paket Programa predviđa uvećan procenat bespovratne podrške za privredne subjekte koji posluju u manje razvijenim opštinama, sa akcentom na sjeverni region.
Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu sprovodi se za osam pojedinačnih programskih linija preko kojih je opredijeljeno ukupno 4 miliona eura podrške, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.
Na raspolaganju su prijave za podršku kroz programske linije: za nabavku opreme velike vrijednosti, podršku malim ulaganjima, uvođenje međunarodnih standarda, podršku digitalizaciji, podsticaj cirkularne ekonomije, podršku internacionalizaciji, pružanje monitoring usluga, za početnike u biznisu. Kroz ovih 8 programskih linija mogu se dodijeliti sredstva namijenjena za nabavku nove i polovne opreme (ne starije od 5 godina): mašine, aparati, specijalizovani alati i instrumenti, direktno vezani za djelatnost privrednog društva.
Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane privrednih subjekata je 30. septembar tekuće godine, dok je krajnji rok za podnošenje finalnih izvještaja/ zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 16. novembar, osim za programsku liniju za početnike u buznisu krajnji rok za dostavljanje prijava je 01. jun 2022. godine.
Detaljnije informacije, uslove i način podnošenja prijave, rokove i iznose finansijskih sredstava po programskim linijama možete detaljnije naći na linku: https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-ucesce-u-postupku-dodjele-sredstava-za-program-za-unapredenje-konkurentnosti-privrede-za-2022-godinu
Domaća mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici čija je pretežna djelatnost registrovana u oblasti prerađivačke industrije, mogu da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za pokriće dijela troškova nabavke opreme u okviru Programa za razvoj prerađivačke industrije. Program će se realizovati u saradnji sa Investiciono-razvojnim fondom i poslovnim bankama sa kojima privredni subjekti zaključuju kredite za nabavku opreme u periodu 01. januara – 30. novembra 2022. godine. Sredstva opredijeljena Programom koristiće se za pokriće dijela troškova nabavke novih i polovnih proizvodnih mašina i/ili specijalizovane opreme ali ne starije od pet godina.
Ukupan budžet za realizaciju ovog Programa iznosi 1.000.000,00€, a podnošenje prijava i prateće dokumentacije o realizaciji aktivnosti se obavlja od dana raspisivanja Javnog poziva, a najkasnije do 30. novembra 2022. godine.
Detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu na linku: https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-ucesce-u-postupku-dodjele-sredstava-za-program-za-razvoj-preradivacke-industrije-za-2022-godinu
Programom za razvoj i promociju zanatstva za 2022. godinu omogućeno je podsticanje razvoja crnogorskih zanata pružanjem finansijske podrške za nabavku nove i/ili polovne opreme (ne starije od pet godina) i alata za obavljanje zanatske djelatnosti kao i promotivnih aktivnosti organizacije i učestvovanja na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama i izrade promotivnog materijala.
Pravo učešća u postupku dodjele sredstava kroz ovaj Javni poziv imaju zanatlije upisane u Registar zanatlija kod JU Zanatska komora, čija je pretežna djelatnost obavljanje jednostavnog ili složenog zanata. Krajnji rok za dostavljanje prijava i zahtjeva za sufinansiranje po završetku realizacije aktivnosti od strane privrednih subjekata je 30. novembar 2022. godine.
Podsjećamo, ukupan budžet za realizaciju Programa iznosi 200.000 €.
Više detalja o samom Javnom pozivu na linku: https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-ucesce-u-postupku-dodjele-sredstava-za-program-za-razvoj-i-promociju-zanatstva-za-2022-godinu
Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vrši se korišćenjem digitalnog sertifikata putem platforme, link za pristup na adresi https://programi.gov.me, uz korisničko uputstvo o načinu apliciranja koje se nalazi na web stranici Ministarstva ekonomskog razvoja www.gov.me/mek / Obavještenja.
Ministarstvo ekonomskog razvoja ovom prilikom poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće u postupku dodjele sredstava i apeluje na sve privredne subjekte koji žele da se prijave na raspisane javne pozive da što prije dostave finansijske izvještaje Upravi prihoda i carina jer je to preduslov za uspješnu prijavu.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

CG fabrike vode pred gašenjem, razlog je nevjerovatan

Predstavnici fabrika za flaširanje vode uputili su dopise ministarstvima poljoprivrede i finansija i Privrednoj komori …