Udarne vijesti

CKB: Krivična prijava protiv 5 osoba, oštetili banku za 100.000 eura

Tekuća interna i sveobuhvatna kontrola poslovanja koju CKB sprovodi, rezultirala je podnošenjem novih krivičnih prijava protiv dvoje zaposlenih i troje povezanih lica, saopštila je Crnogorska komercijalna banka.
Svojim djelovanjem, oni nijesu ugrozili ili uticali na interese klijenata, već su pričinili direktnu materijalnu štetu Banci u iznosu od približno 100.000,00 eura.
U skladu sa internim regulativama, Banka je protiv dvoje zaposlenih pokrenula i postupke utvrđivanja odgovornosti za povredu radne obaveze.
Zbog poštovanja postupka koji sprovode nadležne institucije, Banka ne može komentarisati pojedinosti u vezi sa pomenutim slučajem.

Detalji bizniscg