Udarne vijesti

Crnogorska mala preduzeća predstavljena u Grčkoj

U okviru projekta „Promovisanje internacionalizacije privrede Crne Gore sa fokusom na MSP“ organizovano je učešće crnogorskih malih i srednjih preduzeća na međunarodnom sajmu FOODEXPO (https://foodexpo.gr/), koji se održava od 12. do 14. marta 2022. godine u Atini, Grčka.

Projekat je ko-finansiran od strane Evropske unije i Vlade Crne Gore. Podršku u sprovođenju projekta pruža kompanija Particip GbmH u saradnji sa Ministartvom ekonomskog razvoja i Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Cilj projekta je pružanje podrške mikro, malim u srednjim preduzećima za podsticanje konkurentnosti na inostranim tržištima. U okviru prve faze projekta sprovedene su pripremne aktivnosti u segmentu analize i jačanja izvozne spremnosti preduzeća kroz set specijalizovanih obuka, a nakon toga selektovano je pet izvozno spremnih preduzeća koja su dobila podršku da izlože svoje proizvode na zajedničkom štandu Crne Gore na FoodExpo s