Đukanović: Situacija ozbiljna, cijene struje na berzi veće 12 puta nego naša

Iako planirani Bilans električne energije, za 2022. godinu pokazuje da ukupno za mjesec mart EPCG raspolaže sa viškom od 117 GWh, operativno nije slučaj da EPCG ima tolike viškove jer su hidrološke prilike loše za ovaj period godine, izjavio je za portal Adria predsjednik Odbora direktora nacionalne energetske kompanije (EPCG) Milutin Đukanović.

Pojašnjenja radi, hidrološke prilike su loše i tokom prethodna dva mjeseca, pa je proizvodnja iz dotoka ispod plana 23 odsto. Ostvarene padavine za prva dva mjeseca su 218 litara po kvadratnom metru, što je svega 54 % od prosjeka. Najbolji pokazatelj loših hidroloških prilika jeste trenutni dotok rijeke Zete, koji iznosi 4 kubna metra u sekundi, dok je prosjek za mart 10 puta veći. I pored ovih činjenica, EPCG manju količinu viškova koje ima plasira po tržišnim uslovima. Podsjećanja radi, EPCG od 2009. godine radi po tržišnim principima, tj. uvozi i izvozi električnu energiju po tržišnim uslovima- naveo je on.

Đukanović naglašava da je 2021.godina, prema projekcijama glavne finansijske direkcije, bila rekordna sa ostvarenom dobiti od približno 45 miliona eura.

Pokrenuli smo snažan investicioni ciklus ukupne vrijednosti do gotovo pola milijarde eura a da prethodni režim tokom svoje trodecenijske vladavine nije izgradio nijedan značajan izvor električne energije. Rekord bilježi i TE Pljevlja –najduži neprekidni rad od kada postoji, a uprkos naglom skoku cijena električne energije na berzi uspjeli smo da zadržimo popuste za potrošače – napominje Đukanović.

Prema njegovim riječima, bilans električne energije na godišnjem nivou, kada se radi o prosječnoj hidrološkoj godini, tj. kada je proizvodnja iz hidroelektrana na nivou prosjeka, EPCG kada pokrije sve obaveze prema potrošačima, ima višak od 470 GWh električne energije.

Raspored suficita, tj. deficita tokom godine je takav, da EPCG tokom prvog i četvrtog kvartala ima višak električne energije koju tada izvozi, dok tokom drugog, a naročito tokom trećeg kvartala, ima manjak električne energije, koju u tom periodu uvozimo. Predviđanje situacije za 2022. godinu je nezahvalno- prodajom viškova tokom prvog kvartala EPCG akumulira sredstva, koja će biti trošena za nabavku električne energije tokom perioda deficita. Kakav saldo će EPCG imati na kraju 2022. godine, teško da možemo predvidjeti, a jedan od bitnih faktora biće izdašnost domaće prozvodnje- ističe Đukanović.

Visoke cijene, kaže, odgovaraju kada ste na strani prodaje, ali ako ste primorani da uvozite onda se lako može doći do problema.

Koliko je ozbiljna situacija pokazuje činjenica da su trenutne cijene po kojima se može kupiti električna energija na tržištu na nivou 10-12 puta veće od cijene po kojoj EPCG prodaje svojim potrošačima. U ovom momentu se ne razmišlja o scenariju u kom bi se aktivirale restrikcije i taj scenario može biti viđen u slučaju pojave više sile. Apelovali bismo na naše potrošače, da ipak vode računa o potrošnji električne energije, tj. da budu ekonomični jer svačije malo na kraju može da ima dobar efekat, makar do prve obimnije kiše – zaključio je Đukanović.

Provjerite slična mjesta

Crna Gora u strahu od tužbe ruskog oligarha: Zaplijenili jahtu vrijednu 120 miliona eura, koja propada u Tivtu jer niko o njoj ne vodi računa

Da Crna Gora može biti u ozbiljnom problemu zbog zamrzavanja ruske imovine, najbolje ilustruje primjer …