bojanic

Bojanić sa Đuraškovićem: Krenuli u rješavanje problema Prijestonice

Danas je, u prostorijama Ministarstva kapitalnih investicija, ministar Mladen Bojanić sa saradnicima, održao sastanak sa gradonačelnikom Prijestonice Cetinje g. Nikolom Đuraškovićem i njegovim kolegama.
Ministar Bojanić je, u toku otvorenog i srdačnog razgovora sa predstavnicima Prijestonice Cetinje, bio u prilici da se detaljnije upozna sa problematikom nagomilavanja duga po osnovu utrošene električne energije, sistemskim, višegodišnjim problemima na polju vodosnabdijevanja, kao i sa intencijom, na strani gradonačelnika Prijestonice Cetinje, o hitnosti ulaganja zajedničkih napora, a sve u cilju što skorijeg minimiziranja i prevazilaženja predočenih problema.
Sagovornici su se saglasili da je za rješavanje problema neophodna saradnja između resornih ministarstava, Elektroprivrede Crne Gore i Prijestonice Cetinje, kako bi se u bliskoj budućnosti pronašao model izmirivanja duga cetinjskog Vodovoda za utrošenu električnu energiju, a takođe definisali budući koraci ka implementaciji održivog i inovativnog sistema napajanja električnom energijom.
Gradonačelnik Đurašković se osvrnuo na činjenično stanje, te je naveo da je kompleksnost sistema vodosnabdijevanja na Cetinju, koji predstavlja jedan od najkompleksnijih hidrograđevinskih sistema te vrste u regionu, nesumnjivo ključni razlog zbog kojeg je u proteklom nizu godina došlo do nagomilavanja duga za utrošenu električnu energiju. G. Đurašković je ovom prilikom zatražio podršku Ministarstva kapitalnih investicija kako bi se započelo sa radom na sanaciji ovog višegodišnjeg problema.

Provjerite slična mjesta

ALARM: Fali 15 ljekova za najteže pacijente

Onkološki pacijenti opet su ostali bez obavezne terapije, a ovog puta su im zdravstveni radnici …