Udarne vijesti

Uvodi se porez na ekstra profit energetskim kompanijama

Evropska komisija će predložiti da zemlje članice Evropske unije oporezuju dobit energetskih kompanija koju su ostvarile naglim rastom cijena gasa i te prihode ulože u razvoj obnovljivih izvora energije i projekte koji omogućavaju uštedu energije.

Kako prenosi magazin “Nedjelja” Nacionalnog naftnog komiteta Srbije izvršna vlast EU će objaviti predloge za brže smanjenje oslanjanja zemalja članica na gas iz uvoza i povećanje otpornosti energetskih sistema na šokove koji nastaju usled skokova cena.

Ovi predlozi bi ohrabrili nacionalne vlade da oporezuju dobit koju su energetske kompanije ostvarile od visokih cijena gasa i ulože prihode u širenje obnovljivih izvora energije i poboljšanje energetske efikasnosti. Zemlje članice bi takođe mogle koristiti prihode za podršku potrošačima pogođenim visokim cijenama električne energije, sve dok takva kompenzacija ne narušava tržišna pravila Evropske unije.

Predlog, koji još nije definitivan, ne bi uveo porez na nivou cele unije već bi umesto toga, ostavio vladama mogućnost da uvedu takve namete na nacionalnom nivou bez kršenja pravila EU. Vlade u gotovo svih 27 zemalja članica Evropske unije već koriste hitne mere poput poreskih olakšica i subvencija kako bi zaštitile domaćinstva od viših računa za energiju, koji su uglavnom uzrokovani rastućim cijenama gasa.

Danas

Detalji bizniscg