MUP: Ukrajincima zaštita u CG i dozvoljen ulazak bez pasoša

Cijeneći aktuelna dešavanja u Ukrajini, a u skladu sa iskazanom spremnošću Vlade Crne Gore da adekvatno odgovori ovim izazovima, Ministarstvo unutrašnjih poslova je, zajedno sa ostalim državnim organima, međunarodnim organizacijama i partnerima, preduzelo sve aktivnosti na rješavanju statusnih pitanja lica iz Ukrajine, kako onima koji su već na teritoriji Crne Gore, tako i u odnosu na one koji će potencijalno doći.

U tom kontekstu Ministarstvo unutrašnjih poslova je pripremilo i uputilo Vladi Crne Gore Informaciju u vezi statusa lica iz Ukrajine u Crnoj Gori i Predlog Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine.

Kako bi se vršio nadzor nad sprovođenjem ove Odluke, biće formirano Koordinaciono tijelo, kao i Operativni tim koji će sprovoditi Odluku.

Ovom Odlukom odobriće se privremena zaštita u trajanju od jedne godine državljanima Ukrajine, licima bez državljanstva kojima je posljednje boravište bilo u Ukrajini i licima kojima je Ukrajina odobrila međunarodnu zaštitu, a koja se ne mogu vratiti u Ukrajinu, koju su morali napustiti zbog oružanih sukoba, odnosno u zemlju porijekla.

Takođe, predloženo je da svi državljani Ukrajine koji ispunjavaju uslove za produženje privremenog boravaka mogu podnijeti zahtjev za produženje boravka kod područnih jedinica i filijala MUP-a, iako nemaju važeću putnu ispravu, s tim što će biti u obavezi da istu dostave naknadno. Isto važi i za sva ostala dokumenta koja se pribavljaju od nadležnih službi u Ukrajini, a koje zbog vanrednog stanja trenutno ne pružaju usluge svojim državljanima.

Iz humanitarnih razloga omogućiće se ulazak u Crnu Goru državljanima Ukrajine koji ne posjeduju važeću putnu ispravu uz posjedovanje: putne isprave kojoj je istekao rok važenja ili kopije iste; važećeg unutrašnjeg pasoša u obliku knjižice ili važeće ili istekle lične karte ili kopije istih; izvoda iz matične knjige rođenih za djecu do 18 godina ili kopije istog.

Napominjemo da od početka dešavanja u Ukrajini Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti, te su svi segmenti upravljanja migracijama pod kontrolom.

Provjerite slična mjesta

Vuković: Uredićemo dvorišta svih škola i vrtića i kupiti minibuseve za prevoz učenika

Pokret „Svi za naš GRAD“ na čelu sa dr Ivanom Vukovićem, predstavio je juče samo …