Udarne vijesti

Uskoro regionalna konferencija za borbu protiv korupcije. Banke će imati posebnu ulogu

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa ambasadorom Francuske u Crnoj Gori, Kristijanom Timonijeom i šeficom francuske Regionalne ekonomske misije, Florens Dobel.

Guverner je upoznao sagovornike sa aktuelnom situacijom u bankarskom sektoru Crne Gore, ističući da su banke stabilne, dobro kapitalizovane i profitabilne. „Budno pratimo aktuelna dešavanja, kako bismo bili pripremljeni na eventualne poremećaje na tržištu i očuvali stabilnost finansijskog sistema, što je naša osnovna nadležnost“, kazao je guverner. Kada je riječ o prioritetima Centralne banke Crne Gore na planu snaženja internih kapaciteta, guverner je istakao da se „posebna pažnja posvećuje daljem jačanju kadrova u oblasti supervizije i sprečavanja pranja novca“.

Gđa Dobel je istakla da su upravo za Centralnu banku kao regulatora finansijskog tržišta ove oblasti najvažnije, kao i da je od velikog značaja usaglašavanje crnogorske regulative sa SEPA (Single Euro Payment Area) standardima, koji omogućavaju funkcionisanje jedinstvenog tržišta za platne usluge na kome se obavljaju bezgotovinske platne transakcije u eurima.

Ambasador Timonije je najavio organizaciju regionalne konferencije na temu borbe protiv korupcije na kojoj će biti riječi o regulatornom okviru koji tretira ovu oblast, sa ciljem usaglašavanja regionalnih politika i praksi. Guverner Žugić je dao punu podršku organizaciji najavljenog događaja.

Guverner Žugić je takođe naglasio da Centralna banka Crne Gore ima veoma kvalitetnu komunikaciju sa Bankom Francuske i izrazio očekivanje da će saradnja između dvije institucije u narednom periodu biti još intenzivnija i sadržajnija.