Udarne vijesti

Više vole odlazak u poslovnicu nego onlajn bankarstvo

Građani i kompanije u Crnoj Gori sve više koriste onlajn bankarske usluge i mobilno plaćanje, što je posebno istaknuto od izbijanja pandemije COVID-19, zaključak je istraživanja “Digitalne bankarske i platne usluge u Crnoj Gori – perspektive korisnika”, koje je sproveo CEED Consulting iz Podgorice.
Od ukupnog broja ispitanih građana, onlajn bankarstvo najviše koriste građani starosti između 25 i 54 godine (72,8%), dok 36,6% njih nije imalo priliku da se tokom svog obrazovanja upozna sa osnovama bankarstva i vođenjem ličnih finansija.
Kada je riječ o kompanijama, istraživanje je pokazalo da nešto više od polovine ispitanih i dalje preferira odlazak u poslovnicu (55,6%), dok se za korišćenje elektronskog ili mobilnog bankarstva odlučuje svaka treća kompanija (32,5%).
Rezultati istraživanja, koje je u ime istraživačkog tima CEED Consulting-a predstavila Dragana Radević, pokazuju da su stalna dostupnost i ušteda vremena najčešći razlozi zbog kojih građani i kompanije koriste onlajn bankarstvo. „Na pitanje da li će nakon pandemije COVID-19 nastaviti sa korišćenjem onlajn bankarstva, 100% ispitanih kompanija i 96,9% ispitanih građana dalo je potvrdan odgovor“, kazala je Radević.
„Ovakvi rezultati potvrđuju da postoji značajan prostor za dalji razvoj onlajn bankarstva i istovremeno ukazuju na značaj i potrebu snažnije finansijske edukacije klijenata banaka i uopšte građana Crne Gore“, istakla je Marija Radenović, savjetnica izvršnog direktora CBCG.
Ivan Bošković, direktor Direkcije za platni sistem i finansijske tehnologije u CBCG, istakao je da ubrzani tehnološki razvoj i nove okolnosti uslovljene pandemijom nameću potrebu aktivnog djelovanja regulatora i bankarskog sektora. „Uloga Centralne banke je da kreira uslove za brzu transformaciju poslovanja banaka, kako bi išle u korak sa zahtjevima klijenata i odgovorile na nove izazove“, saopštio je Bošković.
Boris Rebić, projektni menadžer u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), istakao je zadovoljstvo što se ukazala prilika da ova organizacija, u okviru projekta “Ubrzanje digitalnog upravljanja” koji sprovodi, sarađuje sa CBCG na razvoju fintek industrije u Crnoj Gori. „Podaci koje smo dobili ovim istraživanjem vodiće daljem unapređenju sistema digitalnih finansija i doprinijeti kreiranju fintek strategije, a vjerujemo da će i bankama koristiti da opipaju puls tržišta i prilagode svoje poslovanje građanima’’, kazao je Rebić.
Pomenuto istraživanje, kojim je obuhvaćeno 1020 građana i 311 kompanija u Crnoj Gori, realizovano je na inicijativu Centralne banke Crne Gore i uz podršku UNDP-a, a u cilju dobijanja inputa za buduće aktivnosti CBCG usmjerene ka daljem razvoju online bankarstva u Crnoj Gori, u prvom redu za izradu nacionalne fintek strategije.