Udarne vijesti

Ovo su imena nagrađenih osoba u sektoru zaštite i spasavanja


Danas su u Ministarstvu unutrašnjih poslova dodijeljene godišnje nagrade i priznanja za izuzetan doprinos u sistemu zaštite i spašavanja, a povodom 1.marta – Dana zaštite i spašavanja u Crnoj Gori i Međunarodnog dana civilne zaštite.
Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Zoran Miljanić i v.d. generalnog direktora za zaštitu i spašavanje u MUP-u, Miodrag Bešović učesnicima zaštite i spašavanja uručili su: jednu plaketu zaštite i spašavanja, deset zahvalnica i pet novčanih nagrada.
Državni sekretar Miljanić je, čestitajući nagrađenima, istakao da Ministarstvo unutrašnjih poslova posvećeno radi na unapređenju sistema zaštite i spašavanja. „Godina koja je za nama pokazala je punu funkcionalnost svih subjekata u sistemu zaštite i spašavanja, što je potvrđeno adekvatnom, profesionalnom i pravovremenom reakcijom tokom požarne sezone“, istakao je.
Prema njegovim riječima, ima prostora za unapređenje ovog sistema, a posebno je važno stvoriti uslove za nabavku spasilačke opreme i realizovanje adekvatnih obuka. „Nacionalni trening centar za zaštitu i spašavanje koji planiramo da otvorimo ove godine značajno će unaprijediti znanja i vještine učesnika zaštite i spašavanja“, poručio je.
Podsjetio je da je Vlada, na predlog MUP-a, donijela nacionalne planove zaštite i spašavanja od klizišta i odrona i od hemijskih i bioloških rizika i na taj način stvorila uslove za brži, efikasniji i organizovaniji odgovor u slučaju ovih hazarda.
Takođe, u decembru prošle godine, u okviru EU projekta, izrađena je Procjena rizika od katastrofa Crne Gore, čijim sprovođenjem će se unaprijediti stanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa u našoj državi i pozitivno uticati na integraciju smanjenja rizika u politikama, programima i planovima. Naglasio je da MUP ima veoma dobru saradnju sa partnerskim službama u regionu i da kroz članstvo u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu i NATO ostvaruje vidljive benefite, koji su potvrđeni i tokom trajanja pandemije izazvane korona virusom.
Dobra regionalna saradnja potvrđena je i slanjem humanitarne pomoći R. Hrvatskoj u januaru prošle godine, radi saniranja posljedica zemljotresa, a koja je obezbijeđena iz resursa Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a.
Miljanić je pohvalio angažovanost službenika Direktorata, koji su u 2021. godini učestvovali u realizaciji 13 projekata, koji su omogućili jačanje kapaciteta učesnika sistema zaštite i spašavanja kroz učešće na obukama i raznim simulacionim i terenskim regionalnim vježbama. U okviru projekata nabavljena je i oprema u vrijednosti od skoro milion eura.
V.d generalnog direktora Miodrag Bešović je, upućujući čestitke i zahvaljujući dobitnicima na doprinosu koji su dali za sistem zaštite i spašavanja, naglasio da Crna Gora razvija i unapređuje svoj sistem u skladu sa međunarodnim standardima, prateći regionalna i evropska iskustva u ovoj oblasti.
Istakao je da je Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a u prethodnoj godini imao brojne aktivnosti, od kojih je izdvojio nabavku multifunkcionalnog robotičkog sistema u sklopu tematskog projekta, koji se finansira u okviru IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje između Italije, Crne Gore i Albanije, nabavku dva drona – vazdušnog i podvodnog, a ne manje važne su i aktivnosti Avio-helikopterske jedinice, zatim OKC 112, aktivnosti koje se tiču zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava, brojni programi i projekti.
Funkcionalan sistem zaštite i spašavanja je naš zajednički zadatak, zato moramo sarađivati i zajednički unapređivati sistem koji će našim građanima donijeti dobrobit, poručio je Bešović.

Odlukom o dodjeli nagrada i priznanja:

Plaketa zaštite i spašavanja dodijeljena je Fljamuru Seloviću, rukovodiocu Sektora za operativne poslove u Službi zaštite i spašavanja Opštine Ulcinj;

Zahvalnice su uručene:

Posthumno Veliboru Ivanoviću,