CEDIS naplaćuje i priključenje i isključenje struje

Potrošači električne energije, koje Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) isključi sa elektromreže od nedavno moraju da plate 21 euro da bi ponovo imali struju. Do početka decembra potrošač kojeg energetska kompanija isključi sa mreže je plaćao 10,5 eura za priključenje na mrežu, dok od tada mora da plati 21 euro, odnosno 10,5 eura za priključenje i 10,5 eura za isključenje sa mreže. Odluku da se potrošačima naplaćuje i isključenje sa mreže donio je odbor direktora CEDIS-a 19. novembra, a odluka je stupila na snagu 15 dana nakon objavljivanja odluke.

U bordu direktora CEDIS-a su predsjednik Rajko Radošević i članovi Jelena Bošnjak, Ilija Miljanić, Miloš Krivokapić i Emir Sijarić. Izvršni direktor CEDIS-a je Vladimir Čađenović.

U vezi sa ovim dodatnim troškom za potrošače električne energije kontaktirali smo CEDIS iz kojega su rekli da, iako je sada trošak zbog isključenja i uključenja struje dupliran, da nije riječ o poskupljenju ove usluge, već je po utvrđivanju novog cjenovnika nestandardnih usluga počelo da se obrađuje i isključenje sa elektromreže krajnjeg korisnika.

Na osnovu člana 116 stav 1 tačka 17a Zakona o energetici (“Službeni list CG” br. 5/16, 51/17 i 82/20) predviđeno je utvrđivanje cjenovnika za nestandarne usluge od strane Operatora distributivnog sistema. Cijena nestandarnih usluga sastoji se od troška angažovanja radne snage, koji je obračunat kao proizvod broja čovjek/sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Iz navedenog se vidi da jedinični trošak po isključenju za kupce iz kategorije domaćinstva iznosi 8,7 eura bez PDV-a, a trošak uključenja iznosi 8,7 eura bez PDV. Prethodna taksa nije obuhvatala trošak isključenja, pa se ne može govoriti o povećanju takse. Cijene iz ovog cjenovnika, kao i ostali cjenovnici ODS važe do izmjene Odluke o određivanju cjenovnika za nestandarne usluge – navode iz CEDIS-a.

Uključivanje i isključivanje na stubu po 35 eura bez PDV-a

Prema odluci CEDIS-a isključivanje sa distributivnog sistema po zahtjevu potrošača, na mjernom mjestu ili ormariću, košta 8,7 eura, na stubu ili konzoli 35,78 eura, a sa naponskog nivoa 10 ili 35 kV 20,37 eura bez PDV-a. Usluge uključivanja korisnika po zahtjevu na istim nivoima ima istu cijenu u koju nije uračunat PDV. Kontrola mjernog transformatora ispitnim uređajem košta 20,37 eura. Demontaža ili zamjena ispravnog brojila košta 33,04 eura, dok je demontaža i ugradnja zamjenskog, radi ispitivanja brojila 25,34 eura bez PDV-a. Vanredna očitavanja brojila i posebnih mjernih podataka koštaju 4,85 eura, a 15-minutni dijagram opterećenja 9,93 eura, bez PDV-a.

Dan

Provjerite slična mjesta

Nove čestitke premijeru: Zvaničnici država članica Evropske unije pozdravljaju formiranje 44. Vlade

Povodom izbora 44. Vlade premijeru Milojku Spajiću stigle su brojne čestitke, među kojima i one …