Psiholozi i socijalni radnici ostali bez povišice. Razlog je banalan

Bez povećanja plate opstali su i socijalni radnici u Dobroti, defektolozi i tako dalje

Zdravstveni saradnici, psiholozi, defektolozi, te socijalni radnici koji rade u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Dobroti i centrima za mentalno zdravlje u domovima zdravlja u Crnoj Gori nijesu dobili povećanje plata po osnovu rasta koeficijenata za zarade u granskom kolektivnom ugovoru.

U Ministarstvu zdravlja smatraju da na to i nemaju pravo po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.
Kako je “Danu” tim povodom rečeno u resoru zdravlja, kolektivnim ugovorom su u skladi sa zakonom obuhvaćeni zdravstveni radnici koji imaju odgovarajući nivo kvalifikacija u oblasti zdravstva.

Sa druge strane, predstavnici zaposlenih u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici Dobrota i centrima za mentalno zdravlje u domovima zdravlja tvrde da su psiholozi, defektolozi–logopedi i socijalni radnici koji liječe najteže psihijatrijske pacijentima neopravdano izostavljeni prilikom uvećanja plate po novom Granskom kolektivnom ugovoru.

Iz Sindikata zaposlenih Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru ističu da po odluci Ministarstva zdravlja medicinski saradnici, kako su inače prepoznati u zdravstvenom sistemu, nijesu obuhvaćeni uvećanjem zarada već su ih svrstali u nemedicinsko osoblje (psihologe, defektologe i socijalne radnike).

Kako objašnjavaju, određeni stepen obrazovanja (npr. bečelor – visoko obrazovanje u trajanju od tri godine) nije definisano u GKU te su zaposleni svrstani prema nižem stepenu obrazovanja.

Tim povodom, direktor Psihijatrijske bolnice Aleksandar Mačić se prije usvajanja GKU dopisom obratio ministarstvima zdravlja, finansija i socijalnog staranja, Samostalnom sindikatu zdravstva Crne Gore tražeći da prilikom tada najavljenog povećanja koeficijenta u zdravstvu obrate pažnju na saradnike u zdravstvu.

– Zakonom o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica jasno stoji ko su saradnici u zdravstvu – psiholog, socijalni radnik, defektolog. Jedino smo dobili odgovor Ministarstva finansija i socijalnog staranja, odnosno Milojka Spajića, koji nas je upoznao da je navedeno isključivo u nadležnosti Ministarstva zdravlja. Nakon usvajanja GKU za zdravstvenu djelatnost, saradnici u zdravstvu su svrstani u nemedicinsko osoblje, što je potpuno kontradiktorno uslugama koja pružamo našim pacijentima. Naime, te usluge su od Fonda zdravstva definisane kao medicinske usluge i svaki dan se kao takve fakturišu za svakog pacijenta ponaosob – ističe predsjednica Sindikalne organizacije ZU Specijalne bolnice za psihijatriju “Dobrota” Kotor Nada Matković.

Ona navodi da se na svim ovim odjeljenjima radi timski, gdje pored ljekara psihijatara, svi zdravstveni saradnici (psiholog, socijalni radnik, defektolog- okupacioni terapeut) predstavljaju ne samo nezamjenjivu podršku medicinskim radnicima u procesu liječenja i rehabilitaciji pacijenata već i samostalno sprovode različite terapijske procedure – individualnu i grupnu psihoterapiju, socioterapiju i radno-okupacionu terapiju.

Provjerite slična mjesta

Kralja “kripto valuta” Crna Gora izručuje SAD

Kralj “kripto valuta” Do Kvon, prema odluci podgoričkog Višeg sdua, biće izručen Sjedinjeni Američkim Državama (SAD).To je …