Udarne vijesti

Do nalaza i uputa na jedan klik

Zahvaljujući intenzivnim naporima Ministarstva zdravlja, građani Crne Gore, koji imaju zdravstveno osiguranje, tokom ove godine će prvi put imati sve informacije iz svojih zdravstvenih kartona i to preko aplikacije za mobilne telefone čija će izrada biti inicirana u narednom periodu. To znači da više nećete morati da čuvate nalaze, upute i slično, u fasciklama jer će vam biti dostupni, u svakom trenutku, i to na “jedan klik”. Ministarstvo zdravlja Crne Gore je načinilo prvi korak – danas je stupio na snagu Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja osnovne medicinske dokumentacije. To je prvi put da se u Crnoj Gori definiše pravna regulativa i sadržaj Elektronskog zdravstvenog kartona. Nakon što pravne procedure budu završene, uslijediće i praktična primjena koja se očekuje u narednom periodu.

Pravilnikom je omogućeno da građani imaju jedinstveni elektronski zdravstveni karton sa podacima iz svih zdravstvenih ustanova, koji će im biti dostupni u svakom trenutku.

Elektronski zdravstveni karton pacijenta sadrži podatke sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite o prirodi bolesti i zdravstvenom problemu pacijenta zbog kojeg se obratio izabranom ljekaru, podatke sa sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite o izvršenoj dijagnostici, pregledima i preduzetim mjerama u liječenju, druge podatke o zdravstvenoj zaštiti (nalazi, izjave, mišljenja i sl.), kao i podatke iz medicinske dokumentacije koja nastane tokom pružanja zdravstvene zaštite kod drugih davalaca zdravstvene zaštite ili prilikom pružanja zdravstvene zaštite van Crne Gore. U jedinstvenom kartonu naćiće se i podaci iz privatnih klinika čija dostupnost bi pomogla u bržem dijagnostikovanju određenih bolesti.

Da bi pacijent pravovremeno dobio potrebno liječenje najbitnija je koordinacija i razmjena informacija, u čemu će elektronski zdravstveni karton znatno doprinijeti i pomoći.

Najveći dosadašnji nedostatak zdravstvenog sistema bio je elektronska nepovezanost i nemogućnost razmjene podataka između ustanova svih nivoa zdravstvene zaštite zbog čega su u gubitku bili pacijenti i građani Crne Gore.

Usljed takvog nedostatka otežana je bila i umnnogome usporena razmjena informacija između izabranih doktora i ljekara specijalista o zdravstvenom stanju, oboljenjima, prethodnim liječenjima pacijenta, a time i dostupnost zdravstvenih podataka i pacijentima i ljekarima što je u nepovoljan položaj dovodilo pacijente i građane kao ključne korisnike cjelokupnog zdravstvenog sistema.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Pogledajte predlog za rekonstrukciju Vlade

Građanski pokret URA objavio je predlog za rekonstrukciju 43. Vlade Crne Gore. Cijeneći politicki moment …