Agrobudžet 50,9 miliona, povećane premije poljoprivrednicima

Vlada Crne Gore je, na sjednici 24. februara 2022. godine, donijela Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – AGROBUDŽET.

Agrobudžetom za 2022. godinu, izdvajaju se sredstva za mjere tržišne cjenovne politike, mjere ruralnog razvoja, obezbjeđuje se podrška servisima u poljoprivrednoj proizvodnji i sektoru ribarstva. Takođe, sredstva su obezbijeđena i za: podršku opštim servisima u poljoprivredi, socijalne transfere seoskom stanovništvu, tehničku i administrativnu podršku implementaciji programa, institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore, program fitosanitarnih mjera, program bezbjednosti hrane i program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja.

Sredstva opredijeljena za 2022. godinu iznose 50,9 miliona eura od čega su izdvajanja iz nacionalnog budžeta 35,9 miliona eura što je za 33% više u odnosu na prethodnu godinu odnosno 47% više u odnosu na 2020. godinu.

Agrobudžet za 2022. godinu je razvojni i podržani su svi sektori. Sve mjere podrške opredijeljene poljoprivrednim proizvođačima uvećane su za minimum od 10% do 30% u odnosu na prethodnu godinu čime će se direktno doprinijeti unapređenju primarne proizvodnje i preradnih kapaciteta.

Direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji za sve obradive površine povećana su sa 220 eura/ha na 250 eura/ha uz dodatnih 10 eura/ha za mlade poljoprivredne proizvođače , pri čemu je ukupna opredijeljena podrška u iznosu od 3,2 miliona eura.

Za direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji opredijeljeno je 5,5 miliona eura, što je omogućilo da ove godine povećamo premije i to:

Premija po grlu u govedarstvu povećana je sa 75 eura na 85 eura po grlu; od ove godine novina je i podrška za sistem uzgoja krava – tele tovnih rasa i iznosiće 130 eura po grlu; ovčarstvo i kozarstvo sa 9 na 10 eura po grlu; osnovna klanična premija za tovljena grla u govedarstvu povećana je sa 140 na 150 eura;

Direktna plaćanja za sektor mljekarstva koja se odnose na preradu na gazdinstvima i za otkupljeno mlijeko od strane privrednih subjekata (sirara i mljekara) povećana su od 25% do 33%. Kod prerade na gazdinstvima sa 6 na 8 centi, a za otkupljene količine od strane mljekara i sirara sa 10+1 na 13+1 centi.

Premije u svinjarstvu su povećane za 70% – sa 60 na 100 eura.

Prvi put su uvedene mjere za sektor živinarstva kod proizvodnje pilećeg mesa.

Premija po grlu steonih junica u čistoj rasi sa poznatim porijeklom povećana je sa 50 eura na 150 eura odnosno 300%.

Od ove godine izjednačana je osnovna premija za ovčije, kozije i kravlje mlijeko i iznosi 8 centi po litru, plus 5 centi za kvalitet a za proizvođače koji mljekarama dostave više od 5 000 litara mjesečno opredijeljena je dodatna podrška od 1 eurocent uključujući i količinu do 5 000 litara.

Ministarstvo je u cilju jačanja stočnog fonda opredijelilo milion eura za nabavku visokoproduktivnih steonih junica gdje će iznos podrške biti 70%.

Takođe, Ministarstvo je opredijelilo preko 30% više sredstava za nabavku kvalitetnijeg sjemena za vještačko osjemenjivanje.

Poseban fokus je stavljen na razvoj putne i ruralne infrastrukture gdje će iznos sredstava podrške biti 3,4 miliona eura, što je za 1,2 miliona eura više u odnosu na prethodnu godinu.

Podrška za nabavku mehanizacije iz nacionalnih sredstava će biti izdašnija i iznosiće 40% za nabavku traktora odnosno 50% za nabavku sitne mehanizacije.

Agrobudžetom za 2022. godinu je u cilju pospješivanja rodne ravnopravnosti kreriran značajan broj mjera sa dodatnom podrškom od 10% za gazdinstva čiji su nosioci žene. Pored toga uvedena je nova mjera koja ima za cilj pospješivanje ženskog preduzetništva. Cilj je da se kroz različite vrste podrške osnaže mladi i žene u ruralnim područjima.

Ovogodišnjim Agrobudžetom izdvojena sredstva povećana su za više od 10% u odnosu na prethodnu godinu u sektorima pčelarstva, organske, ratarsko-povrtarske proizvodnje kao i dijelu očuvanja genetičkih resursa uz kreiranje inovativnih novih mjera.

Stupanjem na snagu Agrobudžeta stvoreni su uslovi za realizaciju svih mjera agrarne politike predviđenih za 2022. godinu.

Provjerite slična mjesta

Finansijski uspon Air Montenegra: rast prihoda i profita

Nacionalni avioprevoznik, Air Montenegro, nastavlja sa finansijskim i operativnim usponom, generišući 62,3 miliona eura prihoda …