JOKOVIĆ: Veliki liderski potencijal žena

U susret Nacionalnoj konferenciji „Ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori: smanjenje rodnog jaza za inkluzivni postpandemijski ekonomski oporavak“ koju Investiciono-razvojni fond (IRF) organizuje u saradnji sa odborima za rodnu ravnopravnost i ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Vladimir Joković, snažno je podržao kampanju o ekonomskom osnaživanuju žena „Ona pokreće biznis“.

„Žene u Crnoj Gori treba da uživaju sva prava kao žene koje žive u Francuskoj, Njemačkoj ili bilo kojoj državi EU u pogledu zapošljavanja, pristupa finansijama, ali i u pogledu većeg učešća u ekonomskom životu Crne Gore“ – poručio je Joković.

On je u okviru kampanje „Ona pokreće biznis“ koju je pokrenuo IRF u cilju podsticanja i afirmacije ženskog preduzetništva i osnaživanja žena u Crnoj Gori istakao da je ravnopravno učešće žena i muškaraca u procesima donošenja odluka demokratska i ekonomska potreba.

„U uslovima aktuelne pandemije, još je važnije mobilisati sve potencijale društva. Jako je važno u post-kovid oporavku fokusirati se na žene, njihovo učešće u programima za ekonomski oporavak, davanje podsticaja i stvaranje uslova za dostupnost prvenstveno finansijskih aranžmana, u čemu Investiciono-razvojni fond kao državna razvojna finansijska institucija ima lidersku ulogu, kroz ubjedljivo najpovoljnije uslove na crnogorskom finansijskom tržištu za žene većinske vlasnice i izvšne direktorice crnogorskih preduzeća. Ovakav pristup IRF-a i cijele države je posebno važan, jer ulaganje u ekonomsko osnaživanje žena postavlja direktan put ka stvaranju društva jednakih mogućnosti, smanjenju siromaštva i inkluzivnom ekonomskom rastu“ – ocijenio je Joković.

On je kazao i da sve veći broj crnogorskih kompanija prepoznaje liderski potencijal i značaj aktivnog učešća žena u upravljačkim strukturama i tijelima. Na taj način se, smatra Joković, podstiče i promoviše dobra poslovna praksa, pomaže u razbijanju postojećih stereotipa, a rezultati koje upravo takve kompanije ostvaruju dodatno potvrđuju da je ulaganje u rodnu raznolikost isplativo za biznis.

„Statistika je neumoljiva, a ona govori da kada su žene u ravnopravnom položaju u biznisu, i kada su jednako zastupljene kao muškarci na najvišim nivoima upravljanja, kompanije uživaju veće profite, vlade ubiraju veće prihode i ekonomski rast je snažniji. Širok opseg podataka širom svijeta pokazuje da ekonomsko osnaživanje žena povećava produktivnost zemlje, poboljšava jednakost prihoda i povećava BDP“ – istakao je Joković.

Stoga se, kako je kazao, posebno raduje najavljenim incijativama IRF-a za veće uključivanje žena, u skladu sa pozitivnim praksama država EU, koje se odnose na veću zastupljenost žena u upravnim odborima preduzeća, kao i druge segmente zakonadavstva, uključujući unapređenje regulative koja se odnosi na zabranu zlostavljanja na radu.

„Kao predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, podržaću svaku incijativu koja ima za cilj veće uključivanje žena u ekonomske tokove, obezbjeđivanje jednakosti između muškaraca i žena na radnom mjestu, ukljućujući i u pogledu ostvarivanja jednakih zarada za rad jednake vrijednosti“ – kazao je Joković, naglašavajući da je tema ekonomskog osnaživanja žena u Crnoj Gori vrlo važna, te da zaslužuje da pokrene sve institucije zakonodavne i izvršne vlasti na jednu zajedničku i sinhronizovanu akciju.

Provjerite slična mjesta

OHRABRENJE: Deficit budžeta niži 156 miliona eura od plana

Kumulativni budžetski deficit za prvih osam mjeseci ove godine iznosio je 9,4 miliona eura ili …