Udarne vijesti

EPCG će graditi HE “Komarnica”

Elektroprivreda Crne Gore dobiće koncesiju za gradnju hidroelektrane na rijeci Komarnici, čija je vrijednost procijenjena na oko 246,53 miliona eura, piše u odluci koju je donijelo Ministarstvo kapitalnih investicija.

Vlada Crne Gore je 27. avgusta 2020. godine usvojila koncesioni akt za izgradnju hidroelektrane na Komarnici, kojim je predviđeno da se koncesija za korišćenje vodotoka dodijeli Elektroprivredi bez objavljivanja javnog oglasa, kao akcionarskom društvu u kom država ima više od polovine akcija.
– Predmet koncesije je korišćenje prirodnog bogatstva u državnoj imovini radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta, odnosno HE “Komarnica” u cilju proizvodnje električne energije. Elektroprivreda je dostavila ponudu 11. novembra 2021. godine. Komisija koju je MKI obrazovala 4. februara ove godine konstatovala je da je EPCG dostavila svu potrebnu dokumentaciju i utvrdila da je ponuđač podoban za učešće u daljem postupku – navodi se u odluci.

Elektroprivreda je još u septembru 2020. godine tadašnjem Ministarstvu održivog razvoja uputila zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova (UTU) za izradu tehničke dokumentacije za građenje hidroelektrane Komarnica.

Projekat datira još iz 1972. godine

Projekat izgradnje hidroelektrane na ovoj rijeci predviđa se od 1972. godine, a izgradnja ovog objekta, kako su ranije tvrdili ekolozi, pretvoriće veći dio toka rijeka Komarnice i Pridvorice u vještačko jezero koje će se protezati na čitavih 14 kilometara u pravcu kanjona Nevidio i čak 17 kilometara u pravcu Šavnika.

Tadašnjim planom bilo je predviđeno prevođenje dijela voda iz nje u HE “Perućica” preko podzemnog kanala, ispod planine Vojnik u vještačke akumulacije Krupac i Slano u Nikšićkom polju. Tada se procjenjivalo da bi HE “Perućica”, “Piva”, uz izgradnju “Komarnice”, činile tri najrentabilnija izvora struje na ovim prostorima.

U zahtjevu su tada naveli da će se akumulacija nalaziti na prostoru opština Šavnik i Plužine, u okviru katastarskih parcela u granicama obuhvata detaljnog prostornog plana (DPP) za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici, odnosno u katastarskim opštinama Dubrovsko, Duži, Pošćenje, Petnjica, Mljetičak, Šavnik, Mokro, Duba, Gornja Brezna, Donja Brezna i Bajovo Polje.

Dan

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Deseti dan protesta prosvjetnih radnika: Još uvijek čekaju ključeve od stanova

Prosvjetari iz Budve deset dana provode po šatorima na ledini ispred zgrade Opštine Budva. Njih …