Udarne vijesti

Prijavi se i predstavljaj Crnu Goru na Globalnom omladinskom turističkom samitu u Italiji


Turizam predstavlja dokazani izvor mogućnosti za mlade ljude, koji im omogućava da dostignu i oslobode svoj puni potencijal, a ukoliko želiš da budeš dio uspješne priče u koju su uključeni mladi iz cijelog svijeta, prijavi se na poziv za učešće na Globalnom turističkom samitu koji će biti održan u Sorentu, Italija. Troškove puta, boravka i učešća za dva kandidata iz Crne Gore snose Ministarstvo ekonomskog razvoja i Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija (UNWTO).
Globalni omladinski turistički samit (GYTS) je nova platforma, koju je razvila Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija sa ciljem osnaživanja i aktivnijeg angažmana mladih u sektoru turizma. Odabrani mladi lideri će tokom sedmodnevnog događaja imati prilike da razmijenjuju iskustva, ideje i vizije sa vršnjacima iz cijelog svijeta.
Samit će se održati u Sorentu, u Italiji, od 27. juna do 3. jula 2022. godine i okupiće mlade iz cijelog svijeta, dajući im mogućnost da podijele svoju perspektivu razvoja turizma. U skladu sa posvećenošću UNWTO-a u osnaživanju i boljoj inkluziji mladih, ova inicijativa će omogućiti učesnicima da se povežu sa liderima iz svijeta politike i biznisa, čineći ih dijelom procesa donošenja odluka, čime turizam ispunjava svoj potencijal pokretača Agende za održivi razvoj.
Konkurs je otvoren od 18-28. feburara, za mlade ljude od 12 do 18 godina, a u skladu sa kriterijumima će biti izabrana dva kandidata/kandidatkinje koji će predstavljati Crnu Goru.
Tokom samita biće organizovano više događaja, radonica i obrazovnih inicijativa, ali i formirana jedinstvena platforma za razmjenu iskustava i diskusiju o inovativnim idejama, vizijama i predlozima za budućnost održivog turizma, u čemu će mladi lideri imati važnu ulogu.
Pokretanje Globalnog samita o omladinskom turizmu poklapa se sa Evropskom godinom mladih. GYTS serijal će uključiti i nekoliko kasnijih vebinara tokom kojih će učesnici učiti o turizmu i održivosti, kulturi i gastronomiji, inovacijama i klimatskim akcijama, kao i drugim srodnim temama.
Detaljnije informacije o samom događaju moguće je pronaći na https://www.unwto.org/europe/global-youth-tourism-summit
Rok za prijavu kandidata je 28. februar 2022. godine, a više informacija o kriterijumima i aplikacioni formular su dostupni na linku.
https://www.gov.me/clanak/prijavi-se-i-predstavljaj-crnu-goru-na-globalnom-omladinskom-turistickom-samitu-gyts-u-italiji

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Velika kompanija zainteresovana za ulaganje u energetsku infrastrukturu

Potpredsjednik Vlade Ibrahimović sastao se danas sa potpredsjednikom korporacije za investicije i razvojne projekate LNG …