Razriješeno devetoro tužilaca, o Katniću naknadno

Tužilački savjet većinom glasova utvrdio je prestanak funkcije za devet državnih tužioca zbog ostvarenog prava na starosnu penziju.

Razriješeni tužioci su Ćuković Radmila, Vesna Jovićević, Suzana Milić, Ražnatović Olivera, Rmandić Milica, Tomčič Milivoje, Božidarka Gačević, Hajran Kalač i Feriha Muratović.

Posebno će se odlučuvati o glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću koji je tražio izuzeće četiri člana TS.

Vršiteljka dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Maja Jovanović na početku sjednice je predložila da se o Katniću odlučuje na kraju.

Član Tužilačkog savjeta Stevo Muk se usprotivio jer, kako je naveo, smatra da to nije valjan put za odlučivanje o toj stvari.

“Imamo samo jednu tačku dnevnog reda – konstatovanje prestanka tužilacke funkcije. Ona se odnosi na svih desetoro s tog spiska”, kazao je Muk.

Državni sekretar Ministarstva pravde Andrej Milović da treba riješiti pitanje izuzeća članova Savjeta i da treba prvo otvoriti raspravu o tome.

Tužiteljka Đurđina Ivanović kazala je da su pola sata pred sjednicu dobijali objašnjenja od Fonda PIO i Katnića, a pa nije imala vremena da se sa svim tim upozna.

Tužiteljka Sanja Jovićević izrazila je sumnju u tačnost podataka Fonda PIO

“Drugi podaci ukazuju na određene nepravilnosti a GST je dostavio obimnu dokumentaciju koja izaziva sumnju. Smatram da bi te podatke koje smo dobili trebalo provjeriti”, navela je Jovićević.

Član TS Siniša Gazivoda kazao je da je ranije na sjednici zajednički stav bio da treba da se obrate Fondu PIO i da su dobili podatke.

“To je državna institucija a ne privatna firma. Informaciju o tome da li neko ispunjava uslove ili ne, može dati jedino Fond PIO”, istakao je Gazivoda.

Tužiteljka Jovićević smtra da je TS sebi dao više prava nego što mu pripada.

“Imamo ovdje za više lica podatke o Fondu PIO, lica o kojima treba da odlučimo danas, tvrde nešto drugo”, rekla je Jovićević.

Član Savjeta Filip Jovović jeistakao da je najbitnije da imaju pravno relevantnu činjenicu od za to nadležnog organa.

“Nama preostaje da direktno primijenimo normu”, poručio je on.

Milović je kazao da zakon treba da važi za sve.

“Mi nemamo pravo da sudimo već da tvrdimo na osnovu podataka koje smo dobili na osnovu načela istinitosti. Mi samo treba da ispoštujemo ono što kaže zakon, akt koji smo dobili, a ko god je nezadovoljan, da se obrati kojoj instituciji treba i ko god smatra od tužilaštva da nesto nije u redu pravno treba da iskoristi te činjenice”, rekao je Milović.

Stevo Muk je kazao da TS neće odlučiti ništa drugačije u odnosu na Sudski savjet kada je iz istovjetnih razloga konstatovao prestanak funkcija sudija zbog uslova za starosnu penziju.

“Ovi članovi TS nisu usvojili Ustav ni zakon od značaja za konstataciju ovih činjenica. Nismo poslanici u Skupštini, a nismo ni sudije Ustavnog suda. Mi smo danas u situaciji da ove činjenice od jedinog nadležnog organa prihvatimo konstatacijom da smo se sa tom činjenicom upoznali i da one prozivode ovu pravnu posljedicu koju nam zakon nalaže po tom osnovu”, napomenuo je Stevo Muk.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Zlatna groznica u susjedstvu: Lykos Metals na tragu otkrivanja zlata i u Čajniču

Firma Lykos Metals, koja je izvijestila o pronalaženju većih količina zlata u općini Jezero, na …