Udarne vijesti

Majke predale preko 10.000 zahtjeva za naknade, ima jedna novost

Oko 10.663 zahtjeva za obeštećenje po osnovu rođenja troje i više djece pristigla su, a najveći broj zahtjeva je stigao iz podgoričkog Centra za socijalni rad, zatim iz Bijelog Polja, Nikšića, a najmanje iz Cetinja i Herceg Novog.

To je za Boje jutra na TV Vijesti kazala Biljana Vučetić, koordinatorka Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu.

“Podatak o tome koliko njih se odreklo prava na plate i penzije koji žele ponovo da primaju nadoknadu nije moguće tačno reći, zato što prijem zahtjeva traje do 9. marta, kada ćemo uraditi jednu temeljnu analizu”, rekla je Vučetić.

Pravo na naknade počinje 1. aprila, a isplata prve nadoknade za april će teći sredinom maja.

“Centri za socilani rad po službenoj dužnosti pribavljaju dokaze na osnovu ranijeg korišćenja prava naknade za majke po osnovu rođenja troje i više djece. Dokazi koje Centar ne može da pribavi već su stranke dužne da pribave su dokazi o obustavi penzije, zatim dokaze da će stranka da raskine radni odnos, kao i dokaz o obustavi naknade sa zavoda za zapošljavanje”.

Zahtjev u određenim situacijama nije moguće lično predati i tada je potrebno da se obezbjedi dokument koji daje pravo nekom da može da zastupa stranku.

Vijesti