Uskoro moderni autobusi na ulicama Podgorice

Nakon sprovedene procedure javnih nabavki, Glavni grad Podgorica je zaključio ugovor sa Ben-Kov d.o.o. Tivat za nabavku prvih 16 novih autobusa za potrebe obavljanja javnog linijskog prevoza na teritoriji Podgorice. Rok za isporuku vozila je 50 dana od dana zaključivanja ugovora.

Novi autobusi kapaciteta za 69 putnika će biti klimatizovani, sa dvoje vrata na desnoj bočnoj strani i elektropneumatskim pogonom za otvaranje i zatvaranje.

Takođe, vozila će u potpunosti biti prilagođena licima sa invaliditetom. Bočna vrata posjedovaće platformu za ulaz/izlaz lica sa smanjenom pokretljivošću. Autobusi će biti niskopodni, odnosno bez stepeništa za ulazak/izlazak putnika, a u prostoru predviđenom za stajanje putnika, omogućeno je bezbjedno korišćenje od strane osoba sa invaliditetom. Unutar autobusa postoji zvučno obavještenje o nazivima stanica namjenjeno za lica sa oštećenim vidom, kao i led displeji sa istim informacijama namjenjeni licima sa oštećenim sluhom.

Autobusi su pokriveni kamerama i bežičnim wifi signalom, a posjeduju i displej table koje su osvjetljenje u noćnim uslovima za upisivanje broja i naziva linije, odnosno odredišta. Takođe, autobusi imaju i uređaj za brojanje putnika koji ima mogućnost očitavanja podataka u bilo kom vremenskom intervalu i čuvanje snimljenih podataka.

Podsjećamo, Glavni grad je u prethodnom periodu posvećeno radio na rješavanju problema nedovoljno funkcionalnog javnog prevoza u Podgorici, počevši od usvajanja Plana održive urbane mobilnosti, preko sveobuhvatnog projekta modernizacije javnog prevoza, zatim uređenja i digitalizacije autobuskih stajališta, linijskog prevoza do nabavke novih autobusa. Prvih 16 novih autobusa naći će se na ulicama grada u prvom kvartalu tekuće godine, što će pored drugih sadržaja i aktivnosti koje Glavni grad u ovoj oblasti sprovodi biti od najvećeg značaja za sve korisnike javnog prevoza.

Cilj Glavnog grada je da u narednom periodu, kroz faznu realizaciju, u potpunosti modernizuje javni pevoz, kako u pogledu nabavke novih vozila, reorganizacije postojećih i uvođenja novih linija, tako i u pogledu uspostavljanja sistema koji će građanima i posjetiocima Podgorice ponuditi funkcionalni javni prevoz i smanjiti broj vozila na ulicama našeg grada.

Provjerite slična mjesta

Zlatna groznica u susjedstvu: Lykos Metals na tragu otkrivanja zlata i u Čajniču

Firma Lykos Metals, koja je izvijestila o pronalaženju većih količina zlata u općini Jezero, na …