DPS traži da se provjere svi direktori

Komisija za zdravstvo i socijalnu politiku DPS-a pozvala je nadležne inspekcijske organe u prvom redu Inspekciju rada i Inspekciju socijalne i dječije zaštite da provjere sve odluke Ministarstva finansija i socijalnog staranja koje su se ticale izbora i imenovanja u ustanovama socijalne i dječije zaštite u posljednjih 30 dana.

Foto: rtcg.me Foto: rtcg.me
Kako navode u saopštenju, prvo Odluku o izboru direktora JU Dom starih u Nikšiću, gdje su predstavnici Vlade Crne Gore prije nekoliko dana na nezakonit način izabrali novog direktora.

“Prije više od desetak dana oglas za izbor direktora je poništen od Upravnog odbora, zbog čega je Vlada, na nezakonit način, odmah razriješila taj Upravni odbor. Na sjednici novog Upravnog odbora, prvog dana nakon njegovog izbora, izvršen je izbor direktora kroz već poništen konkurs. Naime, predstavnici Upravnog odbora izabrali su novog direktora, a da nije ni sprovedena zakonom predviđena procedura. Osim što je oglas već bio poništen, Komisija koja je nadležna za provjeru znanja i kompetencija za izbor direktora, prilikom prve provjere nije se ni izjasnila, odnosno izjasnila se da su se na konkursu prijavili kandidati koji nikada nijesu ni predali dokumentaciju. Od onih koje je Komisija navela kao kandidate u dopisu, nije izabran ni jedan kandidat, već je izabran potpuno drugi kandidat”, objašnjavaju u DPS-u.

Zbog svega navedenog, kako ističu, u najskorije vrijeme protiv aktera ovog procesa biće podnijete i krivične prijave.

Na insistiranje ministra finansija i socijalnog staranja da se razriješi direktor Doma starih u Risnu, Upravni odbor je odgovorio negativno, zbog neutemeljenog u zakonu zahtjeva ministra, zbog čega je na sjednici Vlade odmah razriješen jedan član Upravnog odbora ove ustanove. Takođe Komisija je u saznanju da su u svim ustanovama Upravni odbori izbor vršili bez dokumentacije kandidata koja se ni do današnjeg dana ne nalazi u većini ustanova socijalne i dječije zaštite zbog čega su svi sprovedeni izbori u nesaglasju sa zakonom, stoga svi moraju biti poništeni”, ocijenili su u DPS-u.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Zlatna groznica u susjedstvu: Lykos Metals na tragu otkrivanja zlata i u Čajniču

Firma Lykos Metals, koja je izvijestila o pronalaženju većih količina zlata u općini Jezero, na …