Brojni arapski investitori zainteresovani za ulaganja u Podgoricu

U okviru Montenegro biznis foruma organizovanog od strane Dubai Expo 2020, Crnogorskog paviljona, Ministarstva ekonomskog razvoja, Privredne komore Crne Gore i Privredne komore UAE, brojnim arapskim investitorima predstavljeni su investicioni potencijali Podgorice.

U okviru be to be sastanaka organizovanih u sklopu Foruma, delegacija Glavnog grada sastala se sa više značajnih arapskih investitora, koji su izrazili posebno interesovanje za ulaganje u naš grad.

Mohammed Juma’a Al Musharrakh, izvršni direktor Kancelarije za strane investicije grada Šarža, trećeg po veličini i značaju u UAE i nj.e. Marwan bin Jassim Al Sarkalom, predsjednik Uprave za investicije i razvoj i jedan od ključnih lidera u poslovnom svijetu Šarža, sa članovima delegacije Podgorice razgovarali su o uslovima i povlasticama za strane investitore prilikom započinjanja biznisa u glavnom gradu Crne Gore.

Investitori su izrazili interesovanje za konkretne projekte – otvaranje fabrike vode i preradu različitih vrsta otpada. Šarža je poznata kao kulturni centar Emirata, razvila je koncept healthcare city, izuzetno je napredovala u oblasti zaštite životne sredine i ima razvijen koncept trermana otpada. U cilju konkretizacije buduće saradnje, predstavnici Šarža su pozvali predstavnike Podgorice da posjete ovaj grad i najavili posjetu našem gradu.

Osim povlastica koje se nude stranim investitorima, članovi delegacije Podgorice su sagovornike upoznali i sa dostignućima u pogledu digitalizacije i primjene smart city rješenja. Naglašen je značaj investiranja u glavni grad, u cilju njegovog daljeg razvoja, ali i otvaranja novih radnih mjesta, kao osnovnog preduslova za rješavanje pitanja nezapošljenosti.

Provjerite slična mjesta

Popa: Postizanje IBAR-a nevjerovatan timski rad na svim nivoima

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa govorila je o značaju dobijanja pozitivnog Izvještaja …