Udarne vijesti

Vlada usvojila Odluku o sticanju državljanstva bez znanja MUP-a

Vlada je na današnjoj elektronskoj sjednici, mimo znanja i predstavnika MUP-a, usvojila Predlog Odluke o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje osnova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.

Tim dokumentom, predviđeno je da se 10 godina boravka smatra pet godina privremenog plus pet godina stalnog boravka u Crnoj Gori, dok je raniji zakonski uslov za prijem u crnogorsko državljanstvo bio 10 godina stalnog boravka u državi.

Na tom dokumentu MUP je radio više od godinu, ali je povučen nakon protesta opozicije.

Prije donošenja Odluke plan je bio da Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu razmatra radni MUP-ov dokument, pa tek kada se u Skupštini usvoji zajedničko mišljenje pošalje Vladi na usvajanje.

Sve je to urađeno jer je parlamentarna većina tražila da O