Inspekcija pokrenula žestoku kontrolu pekara i cijene hljeba

Tržišna inspekcija će tokom februara vršiti pojačani nadzor kod svih privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom i prometom na veliko i malo pekarskih proizvoda, u skladu sa Zakonom o zanatstvu, Zakonom o unutrašnjoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača.

Skreće se pažnja svim privrednim subjektima da su dužni da posjeduju prijavu organu lokalne uprave nadležnom za poslove privrede za obavljanje zanata, kao i da na pravilan način vode evidencije o nabavci i prodaje robe.

Predmet ovih kontrola biće isticanje cijena pekarskih proizvoda – način isticanja i pridržavanje istaknutih cijena, izdavanja računa potrošaču, vođenje evidencije prigovora potrošača i dr.

Kada su u pitanju prava potrošača, podsjećamo građane na platformu potrošač.me na kojoj mogu saznati više o svojim pravima, postavljati pitanja ili podnijeti žalbu.

Provjerite slična mjesta

Milošević pušten nakon saslušanja

Direktor Uprave prihoda i carina, Rade Milošević pušten je nakon saslušanja u akciji Specijalnog policijskog …