Udarne vijesti

CKB podnijela krivičnu prijavu protiv bivše direktorice

CKB je nadležnom državnom tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu protiv bivše direktorice barske filijale u ulici Maršala Tita zbog moguće zloupotrebe službenog položaja. Istom krivičnom prijavom obuhvaćen je i dio zaposlenih u ovoj filijali.
Moguća zloupotreba službenog položaja uočena je kroz proces interne kontrole poslovanja koju banka u kontinuitetu sprovodi.
CKB u potpunosti štiti interese klijenata i garantuje da će svaka eventualna šteta pričinjena klijentima biti nadoknađena.
Zbog poštovanja procedure koju sprovode nadležne institucije, banka će se uzdržati od daljeg komentarisanja i oglašavanja u vezi sa pomenutim slučajem.