Obradović i Ivanović naplatili od Plantaža 350.000 eura

Kompanija OMP Inžinjering u vlasništvu Miodraga Ivanovića i Olega Obradovića naplatila je od Plantaža 350 hiljada eura predviđenih ugovorom o poravnanju oko fabrike briketa, na osnovu rješenja javnog izvršitelja Aleksandra Boškovića, potvrđeno je Pobjedi iz Plantaža.

Plantaže su, navode, blagovremeno Privrednom sudu izjavile prigovor na rješenje o izvršenju i čekaju odluku vijeća.

Kako žalba ne odlaže izvršenje rješenja, OMP Inžinjering je naplatio kompletan iznos. Na ovaj način je nastupila samo prva štetna posljedica spornog poravnanja. Preduzimamo sve pravne radnje kako bi zaštitili interes i imovinu kompanije – rečeno je Pobjedi.

Poravnanjem je bilo predviđeno da Plantaže OMP-u prenesu 37 hiljada kvadrata zemljišta u Kokotima, preuzmu vlasništvo nad fabrikom i isplate 350 hiljada eura. Odluku o poravnanju u martu 2020. godine donijelo je bivše rukovodstvo na čelu sa Vericom Maraš, a ugovor je potpisan mjesec kasnije. Odbor direktora Plantaža tada je naložio izradu elaborata za parcelaciju zemljišta i isplatu novca do kraja septembra iste godine, do koje nije došlo, pa je OMP pokrenuo izvršenje.

Prigovor
Plantaže spore zakonitost izvršenja i tvrde da ugovor o poravnanju nikada nije stupio na snagu. Uslov za to bio je da obje strane notaru dostave podneske o povlačenju tužbe, da notar potvrdi i izda otpravak tog ugovora, da ugovor o prenosu udjela stupi na snagu, te da notar izda i njegov otpravak, od čega je samo potvrđen ugovor o poravnanju i izdat otpravak. Navode da na sajtu CRPS-a i dalje stoji da vlasništvo u kompaniji Plant-OMP, osnovanoj za fabriku briketa, Plantaže i OMP i dalje dijele po pola.

Ovo ukazuje na nelogičnost, s obzirom da je jedan od uslova za stupanje na snagu ugovora o poravnanju stupanje na snagu ugovora o prenosu udjela i obratno, te s obzirom na navedeno regulisanje, niti jedan od ugovora nije mogao stupiti na snagu – stoji u prigovoru Plantaža.

Pobjeda

Foto: Ivana Božović

Provjerite slična mjesta

Finansijski uspon Air Montenegra: rast prihoda i profita

Nacionalni avioprevoznik, Air Montenegro, nastavlja sa finansijskim i operativnim usponom, generišući 62,3 miliona eura prihoda …