EU privremeno povukla bespovratna sredstva za izgradnju obilaznice oko Budve

Vlada je usvojila Informaciju o statusu realizacije projekta obilaznice oko Budve na trasi Brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja. U Informaciji se navodi da su, kroz mehanizam Investicionog okvira za Zapadni Balkan, za izradu Idejnog projekta i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i društvo za cijelu obilaznicu u dužini od oko 30 km, i izradu Glavnog projekta i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i društvo i tenderske dokumentacije za središnju dionicu u dužini od oko 11,3 km, obezbijeđena bespovratna sredstva u vrijednosti od 4.614.200 eura, čija realizacija je započela 8. jula 2019. godine.

Konstatuje se da indikativni rokovi za završetak pojedinih faza ne mogu biti ispoštovani jer su preambiciozno postavljeni, imajući u vidu dosadašnju dinamiku i potrebu sagledavanja prioriteta realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata u predstojećem srednjoročnom periodu, što je posebno aktuelizovano posljedicama pandemije COVID-19. Zbog toga je Evropska komisija obavijestila da se povlače bespovratna novčana sredstva, namijenjena za kofinansiranje izgradnje obilaznice oko Budve, uz napomenu da se može ponovo aplicirati onda kada se steknu uslovi, i to za 40 % od procijenjene vrijednosti izgradnje, u skladu sa sadašnjom Metodologijom Investicionog okvira za Zapadni Balkan. Ranijom Metologijom je bilo predviđeno odobravanje 20 % od procijenjene vrijednosti izgradnje. Približnija procijenjena vrijednost izgradnje će se znati po završetku izrade Idejnog projekta obilaznice oko Budve.

Provjerite slična mjesta

Đurović: Sudije Ustavnog suda biraćemo prije lokalnih izbora

Predjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da je parlament danas pokazao da funkcioniše. “Vezano za …