Ambasadorka Krunić stupila na dužnost stalne predstavnice Crne Gore pri Savjetu Evrope

Ambasadorka Božidarka Krunić predala je danas akreditivna pisma generalnoj sekretarki Savjeta Evrope Mariji Pejčinović Burić, čime je zvanično stupila na dužnost stalne predstavnice Crne Gore pri SE.

Ambasadorka Krunić je zahvalila generalnoj sekretarki SE na podršci koju ova organizacija pruža Crnoj Gori kroz ekspertizu njenih radnih tijela i naglasila značaj jačanja saradnje, naročito u kontekstu naših aspiracija za članstvo u Evropskoj uniji. Krunić je posebno naglasila važnost saradnje sa Venecijanskom komisijom, budući da EU pažljivo prati implementaciju preporuka ovog tijela SE.

Krunić ponovila da Crna Gora ostaje posvećena vrijednostima koje baštini ova najstarija panevropska organizacija.

Pejčinović Burić poželjela je ambasadorki Krunić dobrodošlicu i uspjeh u daljem radu. Generalna sekretarka izrazila zadovoljstvo saradnjom Crne Gore sa Savjetom Evrope, te konstruktivnim pristupom koji naša zemlja pokazuje u implementaciji standarda u oblasti demokratije, ljudskih prava i vladavine prava. Ona se saglasila da su izvještaji SE veoma važni za dalji napredak Crne Gore na putu ka EU integracijama, te ponovila da Crna Gora do sada nema otvorenih pitanja sa ovom organizacijom.

Predaja akreditiva u Savjetu Evrope

Ambasadorka Krunić je dugogodišnji karijerni diplomata u Ministarstvu vanjskih poslova. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Na Mediteranskoj diplomatskoj akademiji na Malti odbranila je magistarsku tezu „Ograničenja ljudskih prava u antiterorističkim aktima usvojenim nakon 11. septembra 2001. godine“. Profesionalni angažman je započela u Ustavnom sudu Crne Gore 1999, nakon čega je radila kao savjetnica za međunarodno-pravne poslove u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore 2000-2001. Diplomatsku karijeru nastavlja u Misiji Crne Gore pri EU u Briselu kao savjetnica 2002-2003. i kao otpravnica poslova 2003-2004. Nakon angažmana u Belgiji, ambasadorka Krunić je radila kao viša savjetnica u Direkciji za EU i NATO u Ministarstvu vanjskih poslova 2005-2007, a naredne tri godine kao prva savjetnica za pravosuđe i unutrašnje poslove u Stalnoj misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji u Briselu. Od 2010. do 2015. u zvanju ambasadora, bila je na čelu Međunarodno-pravne službe u Ministarstu vanjskih poslova i evropskih integracija. Istovremeno, imenovana je za članicu Komiteta pravnih eskperata u oblasti međunarodnog prava Savjeta Evrope (CAHDI) gdje je bila angažovana pet godina. Karijeru nastavlja kao stalna predstavnica Crne Gore pri Savjetu Evrope (SE) 2015-2019.

Provjerite slična mjesta

Dvije osobe upale u provaliju, u toku akcija spašavanja

Dana 26.11.2022. godine u 15.15h Služba zaštite i spašavanja je primila prijavu od strane Uprave …