Udarne vijesti

PAVIĆEVIĆ: Između DPS-a i DF-a sve može da stoji, ali ne i znak jednakosti

Između Demokratske partije socijalista i Demokratskog fronta može da stoji sve, ali ne i znak jednakosti, poručio je u intervjuu Pobjedi predsjednik CIVIS-a Srđan Pavićević, navodeći da u manjinskoj vladi ne može da ima mjesta za one strukture koje nose hipoteku podjela.

Govoreći o eventualnoj podršci DPS-a manjinskoj vladi, Pavićević je kazao da je očekivano da ta partija podrži smjenu aktuelne, a da su stvari drugačije kada je riječ o podršci koncepta koalicije „Crno na bijelo“.

– Što se tiče podrške manjinskoj vladi, tu stvari stoje malo drugačije. Njihovo (DPS-ovo) lično i političko iskustvo im sigurno kaže da ova manjinska vlada neće biti ni nalik na one koje su oni pravili kao vlast – naveo je Pavićević.

Nakon što ste predložili koncept manjinske vlade i uputili parlamentu prijedlog za izglasavanje nepovjerenja postojećoj, Vlada je predložila skraćenje mandata parlamentu i smjenu potpredsjednika Abazovića. Kako to komentarišete i da li ćete Vi i Klub poslanika „Crno na bijelo“ doći na sjednice kada se bude raspravljalo o te dvije tačke?

Mi jesmo bili predlagači ideje Vlade eksperata i sa tom tezom veliki broj naših oponenata vješto i nedobronamjerno manipuliše, u želji da nas diskredituje. Bezbroj puta smo javno rekli, upozorili i napisali da je realizacija naše ideje bila krajnje neuspješna, improvizatorska, promašena i pogrešna od strane onog ko je želio da je interpretira po svojoj mjeri i volji i da je on isti u pojedinim elementima doveo do potpune karikature. Sa najboljom namjerom ideju smo ‘ustupili’ mandataru u nadi da će nas bar jednom konsultovati o tome kako da je sprovede u djelo. Međutim, to se ama baš nikad nije desilo i dobili smo, na žalost, to što smo dobili. Ovo je samo nauk za ubuduće, da svoje ideje ne ustupate nikom na korišćenje, jer u Crnoj Gori je prosto nemoguće naći nekog ko ne zna i ne umije bolje od vas samih, bez obzira koliko je pojmovno i intelektualno udaljen od problema. Odavno je poznato da prepotencija nije ćerka pameti nego njene ružne drugarice.

Što se tiče skraćenja mandata parlamentu i potpredsjedniku Vlade Abazoviću, znamo da su to dvije iznuđene i afektivne reakcije, nastale kao odgovor na suštinsku inicijativu skraćenja mandata i povjerenja Vladi. Ove dvije reakcije od Vlade, pored toga što oslikavaju afektivnost i nepromišljenost, nose i ustavno-pravnu dubiozu u sebi. U svakom slučaju, količina političke površnosti i nezrelosti, koje nose sa sobom, dobro će nas zamisliti da li o tome i tome treba pridavati očekivanu važnost. Tako da još uvijek ne znam da li ćemo u tome učestvovati.

Za sada su koncept manjinske vlade podržale partije manjinskih naroda, dok se podrška SNP-a i dalje čeka. Saopštili ste da u toj vladi nema mjesta ni za DPS ni za DF, a da li, prema Vašem mišljenju, u njoj ima mjesta za SDP i SD?

Koncept ‘manjinske vlade’ je staza izlaska iz postojeće opšte političke krize. Ovo je, za nas jedini proaktivni model političkog djelovanja, kojim se mogu ostvariti teški, ali neophodni koraci prema zacrtanim ciljevima. Svaki drugi izbor, tipa tehničke, prelazne vlade, novih parlamentarnih izbora, stavlja nas u pasivnu ulogu, stagnaciju, gubitak vremena ili čak i nazadovanja. Vremena se nema, a mi ne možemo ‘fingirati’ život i demokratiju brojivši dane i pričajući isprazne i ispričane priče. Pobjeda od 30. avgusta 2020. godine je, do dana današnjeg, još uvijek samo deklarativna, jer u supstancijalnom i kvalitativnom smislu nije, de facto, urađeno ništa. Mi još uvijek nijesmo postigli ništa, jer funkcionišemo u političkom koordinantnom sistemu DPS-a, bez suštinskih koraka koji nas izvode iz tog kontaminiranog konteksta. Društvo je duboko podijeljeno i opasno polarizovano, a institucije sistema ‘zamrznute’. Umjesto da je prava ‘Vlada eksperata’ potrošila ovih 15 mjeseci na otvaranju i uspostavljanju dijaloga, koji bi posljedično za cilj imao oslobađanje i profesionalizaciju institucija, a one pokrenule pravosudno-sudsko-tužilački sistem i mi konačno, kao društvo krenuli u demontažu ‘učaurene’ hibridne države, oni, a i mi, bavili smo se trivijalnostima najveći dio vremena. U frapirajućem paradoksu dobili smo Vladu, koju podržava od 81 poslanika od jednog do njih petnaest u zavisnosti od prilika, partijskih interesa i raspoloženja.

Pobjeda

Detalji bizniscg