Udarne vijesti

Nema nafte u CG podmorju, bušotina suva kao barut