Udarne vijesti

Krivokapić ne odustaje: Usvojen Plan rada Vlade do 2024. godine

Vlada Crne Gore je, na 56. sjednici održanoj 26. januara 2022. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, donijela Srednjoročni program rada Vlade 2022-2024. i Program rada za 2022. godinu. Srednjoročni program je dokument kojim se definišu prioriteti i ciljevi Vlade na koje će biti usmjerena pažnja i resursi u period 2022-2024. On predstavlja okvir za planiranje sektorskih politika, godišnjih programa rada Vlade, ali i srednjoročnih i godišnjih programa rada ministarstava. U SPRV se daju mjerljivi pokazatelji na osnovu kojih se mjeri uspješnost u dostizanju ciljeva i omogućava praćenje rezultata i učinaka u svakom trenutku. Indikatori koji se nalaze u SPRV objašnjavaju ključne promjene u pojedinim sektorima. U samom dokumentu su navedene samo najznačajnije aktivnosti koje će se realizovati samo u 2022. godini. Sve aktivnosti koje će se realizovati u 2023. i 2024. godini će biti detaljno utvrđene u godnišnjim planovima rada Vlade i godišnjim planovima rada ministarstava.

Godišnji program rada Vlade (PRV), suštinski predstavlja godišnji akcioni plan za sprovođenje SPRV-a. SPRV i PRV čine jedinstveni planski dokument koji mora biti usklađen. PRV sadrži konkretnije aktivnosti koje treba da budu odobrene na nivou Vlade da bi se obezbijedilo ostvarivanje postavljenih ciljeva SPRV-a. Godišnjim programom rada Vlade definišu se strategije, programi i druga dokumenta i akta koja Vlada treba da donese/usvoji radi realizacije ciljeva postavljenih u SPRV. Pored toga, Godišnji program rada sadrži i pregled normativnih aktivnosti Vlade – zakona i podzakonskih akata koje Vlada treba da utvrdi, odnosno donese u toku godine i koji mora biti usklađen sa obavezama koje proizilaze iz strateških dokumenata i procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Srednjoročni plan rada koncipiran je oko šest ključnih oblasti datih u Ekspozeu predsjednika Vlade prilikom izbora u decembru 2020. godine. Ključne oblasti na koje se odnosi SPRV, a koje su detaljnije razrađene kroz strateške ciljeve, su:
1) Vladavina prava i jednake šanse
2) Zdrave finansije i ekonomski razvoj
3) Zdravlje i zdrava životna sredina
4) Obrazovanje i društvo zasnovano na znanju
5) Digitalna transformacija
6) Crna Gora – buduća članica Evropske unije.

Donijet je Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2022-2024. godina. Dokument predstavlja osnovu za dijalog zemlje sa državama članicama i institucijama EU o pitanjima makroekonomskih, fiskalnih i strukturnih reformi. Program ekonomskih reformi (PER) je ključni dokument ekonomske politike zemlje. S jedne strane, dokument predstavlja instrument za planiranje ekonomske politike zemlje i upravljanje reformama, koje imaju za cilj održavanje makroekonomske stabilnosti, jačanje međunarodne konkurentnosti i poboljšanje uslova za inkluzivni rast. S druge strane, PER je osnovni element pristupa „fundamentalno kao prvo“ u okviru pregovora Crne Gore o pristupanju EU, posebno u oblasti ispunjavanja Kopenhaških ekonomskih kriterijuma. Program se sastoji iz tri ključna poglavlja: makroekonomski okvir, fiskalni okvir i poglavlje o strukturnim reformama.

Vlada je usvojila Informaciju o kreditnom zaduženju privrednog društva D.O.O. „Monte put“ Podgorica kod Investiciono – razvojnog fonda A.D. Podgorica, u visini od 7.000.000,00 eura u cilju obezbjeđenja sredstava za finansiranje nabavke opreme i mehanizacije neophodne za održavanje autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo. Ovo zaduženje je predviđeno Finansijskim planom privrednog društva D.O.O. „Monte put“ Podgorica za 2022. godinu, na koji je Vlada dala saglasnost Zaključkom broj: 04-117/2 od 19. januara 2022. godine.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Pogledajte predlog za rekonstrukciju Vlade

Građanski pokret URA objavio je predlog za rekonstrukciju 43. Vlade Crne Gore. Cijeneći politicki moment …