spajic

ASK pokrenula postupak protiv Spajića

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pokrenula je ispitni postupak protiv ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u vezi sa izborom advokatske kancelarije Four Knights LLC iz Švajcarske da zastupa Crnu Goru u arbitražnom postupku koji je pokrenuo biznismen Duško Knežević, Atlas Capital Holding Limited i Meljine Complex Limited.

Iz ASK-a su za “Vijesti” kazali da je postupak pokrenut u novembru prošle godine i kada ga završe, mišljenje će poslati Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) na dalje postupanje.

”Na osnovu člana 54 Zakona o sprečavanju korupcije ASK je 22. novembra 2021. godine, po službenoj dužnosti, pokrenuo postupak za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa koji upućuje na postojanje korupcije zbog potencijalnog ugrožavanja javnog interesa od strane ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića, u postupku po javnom pozivu domaćim i međunarodnim advokatskim kancelarijama da dostave ponude za zastupanje države Crne Gore u arbitražnom postupku protiv Duška Kneževića od 22. marta 2021. godine”, rekli su iz ASK-a.

ASK spise daje SDT-u
Agencija je 6. decembra 2021. zatražila od Ministarstva finanasija kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na predmetni postupak a, kako su objasnili, naročito pristigle ponude za zastupanje Crne Gore u ovom arbitražnom postupku, odluku o izboru najpovoljnije ponude sa obrazloženjem, te metodologiju sa kriterijumima.

Na javni poziv 52 ponude
Iz Ministarstva finansija su kazali “Vijestima” da su na javni poziv koji je raspisan u martu prošle godine pristigle 52 ponude.

”Ministarstvo finansija je u postupku izbora pravnog zastupnika, i pored činjenice da je shodno članu 14 Zakona o javnim nabavkama zastupanje u međunarodnim arbitražama izuzeto od primjene postupaka javnih nabavki, sprovelo javni postupak izbora pravnog zastupnika. Javnim pozivom predviđena su dva ključna kriterijuma za izbor pravnog zastupnika i to kvalifikacioni (obavezni) i finansijski”, kazali su u ovom resoru.

Kvalifikacioni (obavezni) uslovi su podrazumijevali prethodno iskustvo u zastupanju država u ad hok arbitražnim postupcima na osnovu UNCITRAL pravila i prethodno iskustvo u ad hok arbitražnim postupcima po UNCITRAL-ovim pravilima za najmanje tri člana advokatske kancelarije koji će pružati usluge u arbitražnom postupku.

Finansijska ponuda je podrazumijevala cijenu po satu za svakog pojedinca (advokata, partnera, savjetnika, saradnika i/ili osoblja koje će biti angažovano u arbitražnom postupku), dodatne naknade za advokate koje bi mogli pružiti tokom postupka, mjesečna naknada koja bi bila naplaćena za savjetovanje elektronskim putem ili putem telefona o rutinskim pitanjima, naknade za druge moguće troškove, ako postoje, kao što su pravna istraživanja, kopije… i procjena troškova po pojedinoj procesnoj fazi.

”Izbor pravnog zastupnika izvršen je na osnovu navedenih kriterijuma i to na način da su kvalifkacioni kriterijumi nosili 70 poena, a finansijski 30 poena”, kazali su u ministarstvu.

Prema zvaničnim podacima koji su dostupni na sajtu privrednog registra kantona Ženeva advokatska kancelarija Four Knights LLC iz Švajcarske osnovana je u martu 2018. godine, odnosno tri godine prije javnog poziva za izbor zaastupnika države Crne Gore. Njeni osnivači su Tieri Augsburger i Džordž Alain Shaler. Osnivački kapital je 20.000 franaka i imali su po polovinu udjela. Shaler je u međuvremenu istupio iz advokatske kancelarije, tako da ona sada prema zvaničnim podacima sa njenog sajta ima samo dva advokata Augsburgera i Đanluku Maestra.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Tačka na priču o pet miliona štete

Nekadašnji gradonačelnici Budve, Dragan Krapović i Marko Carević, i bivši načelnik opštinske Službe za naplatu …