Glavni grad: Prijavite se za novčane subvencije

Glavni grad će u srijedu, 26.01.2022. godine, raspisati Konkurs za subvencioniranje podstanara, čijom će realizacijom Glavni grad pružiti finansijsku podršku građanima Podgorice koji se nalaze u tom statusu. Za potrebe ovog programa, Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2022. godinu. opredijeljena su sredstva u iznosu 300.000,00 eura.

“Svjedoci smo da veliki broj ljudi u Podgorici živi u postanarskom statusu, a ujedno smo svejesni činjenice da su, usljed ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa, cijene zakupa u glavnom gradu značajno porasle. U svjetlu toga, mi smo krajem prošle godine najavili da ćemo uložiti napore u iznalaženje sistemskog odgovora na problem sa kojim se suočava veliki broj naših sugrađana. Tragom tog obećanja, mi smo budžetom za 2022. godinu obezbijedili 300.000,00 eura za program subvencioniranja plaćanja zakupnina za ljude koji se nalaze u tom statusu”, kazao je gradonačelnik dr Ivan Vuković i podsjetio da je ideja da svakog mjeseca Glavni grad sa po 50 eura pomogne 500 građana, odnosno njihovih porodica, te da će realizacija pomenutog programa biti nastavljena i u narednim godinama.

Pravo na subvenciju imaju podstanari sa prebivalištem u Podgorici, a subvencioniranje se odobrava na period od 12 mjeseci, nakon čega se konkurs obnavlja.

Obrazac za prijavu biće dostupan na web stranici Glavnog grada i/ili u prostorijama Sekretarijata za socijalno staranje, a uz ispravno popunjeni obrazac biće potrebno dostaviti i kopiju lične karte.

Komisija će, na osnovu dobijenih podataka, utvrditi rang listu, a nakon sprovedene procedure, pristupiće se potpisivanju Ugovora o naknadi dijela troškova zakupnine, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze zakupca i Glavnog grada.

Rok za prijavu na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u štampanom mediju, a za potrebe predaje dokumentacije biće obezbijeđen poseban šalter u šalterskoj sali na Trgu nezavisnosti (zgrada Skupštine Glavnog grada).

Provjerite slična mjesta

Ovo su najbolji i nagrađeni službenici MUP-a

Bezbjednost i očuvanje unutrašnjeg poretka temeljne su vrijednosti od nastanka državnih institucija sve do današanje …