Zakon: Prebivalište će MUP provjeravati od vrata do vrata

Odlučujuće činjenice prilikom provjere adrese prebivališta Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) utvrđuje na osnovu terenske provjere, kao i pribavljanjem dokaza iz službenih evidencija organa državne uprave nadležnih za poslove javnih prihoda, penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalnog staranja, zdravstvene zaštite, obrazovanja, rada i zapošljavanja. To je previđeno nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o registrima prebivališta i boravišta. Taj akt je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo skupštinskom Odboru za izborne reforme.

Prema članu 19a koji se dodaje, na zahtjev za provjere adrese prebivališta koji podnosi državni organ i lokalna uprava ministarstvo je dužno da utvrdi odlučuje činjenice na osnovu kojih se nesumnjivo može utvrditi da li crnogorski državljanin na živi prijavljenoj adresi prebivališta.

“Odlučujuće činjenice ministarstvo utvrđuje na osnovu terenske provjere, kao i pribavljanjem dokaza iz službenih evidencija organa državne uprave nadležnih za poslove javnih prihoda, penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalnog staranja. zdravstvene zaštitem, obrazovanja, rada i zapošljavanja”, navodi se u nacrtu zakona.

Ako se na osnovu činjenica, kako se navodi, utvrdi da crnogorski državljanin ne živi na prijavljenoj adresi prebivališta, ili da se iselio u drugu državu, u kojoj ima prebivalište, a nije odjavio prebivalište na zakonom propisan način, MUP će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta.

“Ukoliko se utvrdi da crnogorski državljanin ne živi na prijavljenoj adresi prebivališta a nastanio se na drugoj adresi, MUP će ga upozoriti na obavezu prijave tačne adrese prebivališta, i pravnme posledice neizvršenja te obaveze”, navedeno je u nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o registrima prebivališta i boravišta.

Predviđena je obaveza, u članu deset, da crnogorski državljanin ako ode duže od 90 dana u stranu zemlju radi obrazovanja, zaposlenja, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, mora podnijeti prijavu odlaska u drugu državu MUP-a u opštini gdje ima prijavljeno prebivalište, ili preko ambasade ili konzulata Crne Gore, uz prilaganje adekvatnih dokaza o razlozima boravka.

Kako se navodi, ako boravak van Crne Gore potraje duže od pet godina crnogorski državljanin je dužan da prijavi opet boravak van Crne Gore.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Titova vila, jedna od najstarijih u Njujorku, prodata za 50 miliona dolara (FOTO)

Jedna od najstarijih njujorških vila koju je 1946. godine kupila Jugoslavija, prodala se za 50 …