Važno saopštenje Vlade

Vlada Crne Gore je, na 55. sjednici održanoj 19. januara 2022. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama sa Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi. Nakon sprovođenja detaljne analize od strane nadležnih organa došlo se do zaključka da se stepen bezbjednosti prilikom rukovanja eksplozivnim materijama mora podići na veći nivo. Iz tog razloga se pristupilo izmjenama postojećeg zakonskog okvira kojima je predviđena zabrana prodaje i upotrebe eksplozivne materije – pirotehničkog sredstva razreda F2 sa efektom pucnja.

Donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika. Inovirana Uredba je usaglašena sa izmjenama i dopunama Zakona o sportu, kojim je, između ostalog, promijenjen krug lica kojima se može utvrditi status sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom, kao i način utvrđivanja visine doživotne mjesečne naknade za sportiste iz karate sporta. Uredba je usaglašena u pogledu utvrđivanja doživotne mjesečne naknade za sportistu koji je ostvario rezultat na jedinom zvaničnom svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu u sportskoj disciplini koja je bila ili jeste na programu Olimpijskih igara, odnosno Paraolimpijskih igara, odnosno ako je izabran za sportistu godine iz člana 77 ovog zakona ili u izboru udruženja sportskih novinara, a postao je svjetski ili evropski prvak, ili osvajač medalje na svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu. Takođe, izmjenom odgovarajućih odredaba jasno su razgraničene nadležnosti između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Uprave za sport i mlade.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini. Nakon sprovedenog zakonskog postupka programiranja prioritetnih oblasti od javnog interesa i visini sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u tim oblastima za 2022. godinu, Odlukom je za tu svrhu u ovoj godini utvrđen iznos od 0,3% tekućeg godišnjeg budžeta, odnosno 3.030.000,00 eura, koji je raspoređen na budžetske pozicije resornih organa državne uprave. Za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom je obezbijeđen i raspoređen na odgovarajuće budžetske pozicije iznos od 0,1% tekućeg godišnjeg budžeta, odnosno 1.010.000,00 eura. Donošenjem ove Odluke stvoreni su uslovi da nadležni organi objave javne konkurse za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija i sprovedu odabir predstavnika nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom.

U cilju ispunjenja preuzetih obaveza po osnovu smanjenja zagađenja i zaštite životne sredine, kao i investiranja u obnovljive izvore energije, Vlada je dala saglasnost na Predlog odluke o odobrenju direktnog dugoročnog kredita korisniku kredita „Elektroprivreda Crne Gore” AD Nikšić. Odbor direktora Investiciono-razvojnog fonda je utvrdio Predlog odluke u cilju finansiranja projekta „Solari 3000+“ i „Solari 500“+ za pravna lica (mali proizvodni pogoni i javne ustanove) koje podrazumijeva posredovanje u finansiranju, nabavci i puštanju u rad fotonaponskih sistema kod domaćinstava i poslovnih subjekata u Crnoj Gori. Odlukom IRF odobrava Elektroprivredi kredit u iznosu od 30 miliona, na period otplate od 96 mjeseci i grace periodom od 24 mjeseca, uz kamatnu stopu od 1,6 odsto na godišnjem nivou.

Vlada je dala saglasnost na Predlog plana rada i Predlog finansijskog plana „Monte puta“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu i Izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2021. godinu. Planom rada ovog Društva u 2022. godini predviđeni su poslovi upravljanja autoputem Bar-Boljare, prioritetnom dionicom Smokovac-Mateševo, koje podrazumijeva upravljanje sistemom za detekciju incidenata, protivpožarnom opremom, ventilacijom, video nadzorom, promjenljivom saobraćajnom signalizacijom i ostalom opremom, kao i monitoring saobraćaja koji su objedinjeni u upravljačkom sistemu, održavanje autoputa, u cilju bezbjednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, organizovanje naplate putarine sa održavanjem opreme i softvera za naplatu putarine, kao i poslovi na organizaciji održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica. Plan rada za 2022. godinu je finansijski održiv, tako da planirani prihodi omogućavaju pouzdano i redovno finansiranje programskih obaveza. Model, uslovi i troškovi finansiranja Plana su precizno definisani Finansijskim planom za 2022. godinu kojim su utvrđeni izvori finasiranja, struktura prihoda i rashodi poslovanja, vodeći računa o efikasnom korišćenju svih resursa, očuvanju likvidnosti i planiranju pozitivnog poslovnog rezultata u 2022. godini u iznosu 95.652 eura.

Usvojena je Informacija o izgradnji i potpisivanju Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza za funkcionisanje Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije i prihvaćen tekst Sporazuma. U skladu sa tim, Vlada je dala saglasnost za nadogradnju IV sprata objekta u kom se nalazi Biotehnički fakultet koji će se koristiti za prostorije buduće Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije i za kancelarije Biotehničkog fakulteta. Kako bi Crna Gora ispunila mjerila za zatvaranje pregovora u Poglavlju 12 dužna je, pored ostalih obaveza u ovom izuzetno zahtjevnom i kompleksnom poglavlju, obezbijedi u funkcionisanje Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije. Izgradnja, opremanje i akreditacija Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije biće finansirana iz sredstava Drugog Projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore (MIDAS 2), u iznosu od 1,3 miliona eura.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja.

Donijeta je Odluka o obrazovanju i sastavu Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, na čijem čelu je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović. Zadatak Komisije je da, na osnovu izvještaja opštinskih komisija za procjenu šteta na teritoriji Crne Gore i pojedinačnih zahtjeva, utvrdi odgovarajuću naknadu za nastalu štetu i preduzimanje drugih aktivnosti u cilju sanacije posljedica od nastalih šteta.

Provjerite slična mjesta

Ovo su najbolji i nagrađeni službenici MUP-a

Bezbjednost i očuvanje unutrašnjeg poretka temeljne su vrijednosti od nastanka državnih institucija sve do današanje …