Crna Gora iz EU fondova dobila oko 500 miliona eura

Crna Gora je, od početka pregovora sa Evropskom unijom, iz evropskih fondova povukla oko 500 miliona eura, kazala je u emisiji “Takulin” Gradske TV Zorka Kordić, glavna pregovaračica sa Evropskom unijom.

“Crna Gora je bila jako uspješna u korištenju evropskih fondova koji su joj bili na raspolaganju. Može se reći da je kumulativno preko 500 miliona eura provučeno kroz različite instrumente, pri čemu imamo nivo nacionalne IPE, regionalne i programe prekogranične saradnje. To je naročito važno za našu lokalnu zajednicu i opštine koje su postale izuzetno uspješne u pripremi i relizaciji projekata, poput Kotora, Bara i Glavnog grada”, navela je Kordić.

Uspješan projekat koji je dijelom finansiran iz fondova EU je i rekonstrukcija željezničke pruge od Bjelog Polja do Podgorice.

“Kada je riječ o željezničnoj infrastrukturi, ona je važna i sa regionalnog aspekta. Pomenuću najznačajniji instrument za unapređenje infrastrukture, tzv. Zapadnobalkanski investicijski okvir. Tu, sa jedne strane imamo podršku EU, kada je riječ o pripremi projektne dokumentacije, studije izvodljivosti, ili određene faze od idejnog do glavnog projekta, a imamo i konkretna finansijska sredstva podrške za gotove projekte koji se nađu na listi prioritetnih projekata”, objasnila je Kordić.

Važno je, kaže, da Crna Gora ima održiva rješenja i “viziju da će, kada postane članica EU koristiti pet puta više novca nego sada. Zato je, dodaje, važno da imamo grupu eksperata koji funkcionišu kao profesionalno jezgro u različitim oblastima.

Govoreći o važnim projektima koji očekuju finansijsku podršku EU, Kordić je navela da je riječ o 20-tak – u dijelu pripreme tehničke dokumenatacije.

“Kada je riječ o konkretnoj realizaciji i dobijanju sredstava, imamo Zapadnobalkanski energetski koridor, vrijedan oko 128 miliona eura, a značajan je kao regionalni projekat,” kazala je Kordić.

Ona je navela da je nedavno usvojena odgovarajuća regulativa IPA 3 koja je jasna u pogledu mehanizama i sume novca.

“Iznos sredstava za sve države koje su kandidati za članstvo u EU povećana je sa 12,8 milijardi na 14,2 milijarde za period od 2021. do 2027. Time je poslata politička poruka da je politika proširenja i dalje na agendi Evropske unije”, smatra Kordić.

Provjerite slična mjesta

Pejović: Demokrate Zete pripremile su nacrt i mapu opštine

Kandidat za odbornika liste “Aleksa Bečić – Idemo ljudi – Idemo Zeta- Demokrate” Novica Pejović …