Udarne vijesti

Podgoričani duguju milione za vodu, opcija izvršitelji ili na rate

Preduzeće Vodovod i kanalizacija potražuje 4.742.298 eura po osnovu utrošene vode. Od toga iznosa, kako su saopštili iz Vodovoda kojim rukovodi Filip Makrid, dug fizičkih lica je 4.006.598, dok se od pravnih lica potražuje 735.700 eura. Iz preduzeća objašnjavaju da su javni izvršitelji poslednja mjera koju Vodovod sprovodio kako bi naplatio dugovanja.

– Tek kada ima­mo duži pe­ri­od ne­pla­ća­nja vo­de do­la­zi­mo u si­tu­a­ci­ju da pokrenemo postupak pre­ko jav­nih iz­vr­ši­te­lja. Nadležna služba društva je putem instituta javnog izvršitelja pokrenula 3.204 postupka prinudne naplate kod fizičkih lica i 317 kada su u pitanju pravna lica čime je prekinulo zastaru potraživanja u iznosu od 1.197.631 eura – saopštili su iz Vodovoda.
Oni podsjećaju da je svim korisnicima koji nijesu platili račune za utrošenu vodu omogućeno da te obaveze izmire u ratama.

–Dug se može izmiriti potpisivanjem odgovarajućeg sporazuma o reprogramu duga uz obavezu plaćanja računa za tekući mjesec. Nastojimo da omogućimo izmirivanje duga kroz mak­si­ma­lan broj mje­seč­nih ra­ta i da na taj način olakšamo građanima, ali i da ih uve­de­mo u ured­no pla­ća­nje ra­ču­na – navode iz preduzeća.

Iz preduzeća navode da su u prošloj godini podnijeli devet krivičnih prijava zbog nelegalnog priključka na vodovodnu mrežu. Svi nelegalni priključci pronađeni su u širem jezgru grada, a iz preduzeća objašnjavaju kakve to posledice može izazvati.

Priključenje na gradsku vodovodnu mrežu bez odobrenja, ugradnja cijevi umjesto registrovanog vodomjera nakon isključenja izvršenog od strane društva, zbog neizmirenog duga za vodu, ugradnja česme ili drugog točećeg mjesta mimo registrovanog vodomjera, samovoljno fizičko uništenje ili oštećenje registrovanog vodomjera, predstavljaju krivično djelo na osnovu kojih se podnosi krivična prijava. Nelegalni priključci ugrožavaju obavljanje osnovne djelatnosti, umanjuju prihode i istovremeno narušavaju princip jednakosti građana po pitanju njihovih prava i obaveza – poručuju iz preduzeća Vodovod i kanalizacija.

Dan

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Pogledajte predlog za rekonstrukciju Vlade

Građanski pokret URA objavio je predlog za rekonstrukciju 43. Vlade Crne Gore. Cijeneći politicki moment …