Udarne vijesti

ZAKARIA: Diversifikacija crnogorske privrede ključni prioritet za EBRDU post-kovid periodu, cilj EBRD je da udružimo napore sa Privrednom komorom i podržimo segmente kojima je pružena nedovoljna podrška, kroz promociju rješenja za unapređenje vještina, veću finansijsku inkluziju, jednak pristup mogućnostima i digitalnu transformaciju u Crnoj Gori.
Diversifikacija crnogorske privrede je ključni prioritet za Evropsku banku za obnovu i razvoj, jer bi povećala ekonomsku otpornost i pomogla da se benefiti ekonomskog razvoja prošire na više sektora i aktera na stabilniji i održiviji način, istakao je u intervjuu Glasniku Remon Zakaria, šef Kancelarije EBRD za Crnu Goru.
Tokom intervjua, između ostalog, bilo je riječi i o Strategiji EBRD za period 2021-2026. godine, njenoj podršci unapređenju konkurentnosti, zelenoj tranziciji i razvoju regionalne saradnje.
Glasnik: Gospodine Zakaria, u čemu je značaj Strategije EBRD za Crnu Goru 2021-2026? Koji su njeni prioriteti i na osnovu čega su oni određeni?
R. Zakaria: Strategija Evropske banke za obnovu i razvoj za Crnu Goru je važan strateški dokument, koji uređuje poslovanje Banke u zemlji. Zasnovana je na detaljnoj dijagnostici za određenu zemlju i konsultacijama sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, a takođe razmatra i sve privredne sektore.
U dokumentu su identifikovana tri ključna strateška prioriteta i postavljen okvir za rad Banke u zemlji za period 2021-2026.

  1. Jačanje konkurentnosti privatnog sektora, kroz pružanje podrške u diversifikaciji privrede zemlje kako bi se smanjilo oslanjanje na sezonski turizam i unaprijedio poslovni ambijent. Banka će podržati kompanije, posebno mala i srednja preduzeća (MSP), kroz mjere koje promovišu jačanje kapaciteta, komercijalizaciju i unaprijeđeno upravljanje. Banka će takođe nastaviti da podržava: javno-privatni dijalog koji ima za cilj poboljšanje investicione klime u zemlji, jačanje kapaciteta institucija ekonomskog upravljanja uključujući regulatorni okvir relevantan za preduzeća, suzbijanje nepravilnosti jačanjem inspekcijske kontrole, ubrzavanje digitalizacije javnih usluga relevantnih za preduzeća, uključujući uspostavljanje digitalnih portala koji omogućavaju poslovanje.
    Ove mjere uključuju direktno finansiranje, kratkoročnu likvidnost, prilagođene savjete i angažovanje na politikama. Banka se takođe zalaže za pružanje podrške segmentima, kojima podrška nije pružena u dovoljnoj mjeri kroz promociju rješenja za unapređenje vještina, veću finansijsku uključenost i jednak pristup mogućnostima.
  2. Pružanje podrške Crnoj Gori u tranziciji na zelenu ekonomiju kako bi pomogli bržem prelasku Crne Gore na zelenu ekonomiju sa ciljem ispunjavanja njenih energetskih i klimatskih ciljeva do 2030. godine. Na osnovu EBRD pristupa tranziciji na zelenu ekonomiju i ostvarenih dobrih rezultata, Evropska banka za obnovu i razvoj će kombinovati ulaganja u obnovljive izvore energije uz angažovanje na politikama za povećanje kapaciteta obnovljivih izvora energije i dekarbonizaciju energetskog sektora. Prioritet Banke je takođe pružanje podrške investicijama u energetsku efikasnost i cirkularnu ekonomiju; ovo uključuje ulaganje u niskokarbonsku i klimatski otpornu komunalnu infrastrukturu i srodne usluge, uključujući vodosnabdijevanje i tretiranje otpadnih voda, upravljanje otpadom i centralizovano grijanje.
  3. Podsticanje povezanosti i integracije. Kroz tijesnu saradnju sa multilateralnim partnerima kao što je Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), EBRD je u jedinstvenom položa