Udarne vijesti

Manjinsko-tehnička vlada da pripremi izbore

Liberalna partija zalaže se za formiranje privremene, manjinsko-tehničke vlade koja bi u roku ne dužem od godinu pripremila vanredne parlamentarne izbore – kaže u intervjuu Pobjedi Andrija Popović, predsjednik te partije i poslanik.

– Kako kompletna opozicija, ali i dominantan dio parlamentarne većine želi smjenu aktuelne Vlade koja je za 13 mjeseci vladavine pokazala apsolutnu nezrelost i dovela Crnu Goru u očajno političko, zdravstveno, socijalno-ekonomsko stanje, Liberalna partija zalaže se za formiranje privremene, manjinsko-tehničke vlade koja bi u roku ne dužem od godinu sanirala tu tešku situaciju i pripremila vanredne parlamentarne izbore u 2023. Jedino to može popraviti izrazitu političku nestabilnost i duboku društvenu podijeljenost koju je prouzrokovala aktuelna vlast – kazao je Popović.

Da li je Memorandum o saradnji kojeg su nedavno potpisali Ura, SNP i manjinske partije najava formiranja manjinske vlade?

Za našu državu je značajan dan potpisivanja Memoranduma manjinskih i dijela vladajućih partija. Ipak je to neka nada povratku građanskog i sekularnog uređenja države, zaštiti ugroženih prava manjina u posljednjih 16 mjeseci, a m