Udarne vijesti

Optimizam u NPCG, preduzeće stabilizovano, plate radnicima osigurane

Nakon što je djelovanjem prethodne uprave došlo u nezavidnu situaciju, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore(JPNPCG), sada je stabilizovano i sa optimizmom može da čeka narednu godinu i neophodne promjene koje su potrebne preduzeću, konstatovano je na 4. po redu sjednici Upravnog odbora JPNPCG.

Prethodnih dana predsjednik UO Nebojša Popović i direktor Aleksandar Bulatović u svakodnevnoj komunikaciji sa resornim Ministarstvom za ekologiju, prostorno planiranje i urbanizam, Agencijom za zaštitu konkurencije, kao i Upravom prihoda i carina, uspjeli su da, zbog neplaćanja poreza i doprinosa na zarade, izvedu Nacionalne parkove iz blokade, ali i da oslobode sredstva iz budžeta u iznosu od 630 hiljada evra koja su zbog negativnog mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije bila blokirana.

Ako se ima u vidu da je za 2022. godinu predviđeno za million evra manje budžetskih sredstava za Nacionalne parkove u odnosu na 2021, onda je oslobađanje sredstava u poslednjem trenutku bilo ključno za stabilan rad preduzeća u narednoj godini, zaključeno je na UO.

“Nacionalne parkove definitivno očekuju bolji dani. Ključna strvar je da smo u vremenskom cajtnotu od samo nekoliko radnih dana uspjeli da finansijski stabilizujemo preduzeće. Zaposleni, što je najvažnije, sada mogu da odahnu. Više ne moraju da brinu da li će primiti plate, a postavljeni su i solidni finansijski temelji za čitavu narednu godinu. Sada nam još preostaje da sa Upravom prihoda dogovorimo reprogram poreskog duga, kako bi se tokom 2022. godine neopterećeno posvetili promjenama koje je neophodno sprovesti u poslovanju preduzeća”, kazao je predsjednik UO Nebojša Popović.

Popović je dodao da je jedna od ključnih stvari koju je neophodno sprovesti u okviru priprema za predstojeću sezonu kvalitetna nova sistematizacija, a da bi krajnji cilj u perspektivi, uz saradnju sa Vladom Crne Gore i resornim ministarstvom, trebalo da bude potpuna promjena trenutnog biznis modela po kojem funkcionišu Nacionalni parkovi, odnosno korjenita transformacija ovog Javnog preduzeća i njegovog postavljanja na sasvim nove moderne osnove.

Novoimenovani izvršni direktor Nacionalnih parkova Crne Gore, Aleksandar Bulatović, kazao je članovima UO, da je on na tu funkciju stupio kada je preduzeće već bilo u poslovnom ćorsokaku. I pored toga, kazao je da će uložiti sve napore da se preduzeće vrati onamo gdje pripada, istakavši da je bilo ostalo samo nekoliko radnih dana do kraja godine da se otkoče zablokirana sredstva predviđena budžetom za 2021. godinu, uz rizik blokade računa.

“Do poslednjeg trenutka je bilo neizvjesno, ali smo uspjeli da osiguramo stabilnost. Sada je pred nama, a posebno predamnom kao izvršnim direktorom veliki posao kako bi uspješno pripremili sledeću sezonu i postavili preduzeće na zdrave osnove. Ono na čemu ću posebno insistirati jeste zakonitost u radu i da se obavi revizija cjelokupnog poslovanja nacionalnih parkova”, kazao je Bulatović.

UO je na kraju posebno apostrofirao važnost dobre saradnje i komunikacije sa direktorom preduzeća, posebno iz razloga što su članovi UO za finansijske probleme preduzeća, neplaćanje poreza i doprinosa, i prijetnju blokade računa saznali u poslednjem trenutku.

Detalji bizniscg