Udarne vijesti

Najstarije stablo u Podgorici nova mikrolokacija

U narednom periodu, u okviru projekta Mikro 020, Glavni grad će urediti površinu u neposrednoj blizini najstarijeg platana u Podgorici. Riječ je o platanu u Ulici Novaka Miloševa koji je posađen 1812. godine, a posljednje utvrđivanje starosti urađeno je 2019. godine.

Uređenjem ove površine daje se značajan doprinos valorizaciji i očuvanju najstarijeg stabla u centru grada, kao i unapredjenju kvaliteta javnog prostora centralne gradske zone. Nakon što je projekat usklađen sa projektima koji se odnose na uređenje Trga Balšića, stvorene su neophodne pretpostavke za njegovu realizaciju.

U sklopu ove Mikro 020 lokacije biće formiran kutak za kratak odmor, sa pripadajućim urbanim mobilijarom i novom rasvjetom. Posebna pažnja biće posvećena ambijentalnom osvjetljenju stabla, a sve sa ciljem naglašavanja njegovog značaja. Uz to, planirana je i izrada otiska krošnje u formi pečata na obližnjoj površini, a koja će pružati informacije o ovom stablu.

Pored platana biće postavljena i tabla sa narativom o značaju zelenih površina za kvalitet života u urbanim regijama i rješavanje globalnih izazova održivog razvoja. Jedna od ideja je da ovaj projekat istovremeno bude i inicijativa za proglašenje platana spomenikom prirode, odnosno hortikulturnim objektom.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Abazović nakon sastanka sa Fon der Lajen: Crna Gora ima istorijsku šansu da pokaže da je proces proširenja živ

Crna Gora ima istorijsku šansu da pokaže da je proces proširenja živ, saopštio je predsjednik …